Hoppa till innehåll

utbildning

Placeholder bild för media som inte längre existerar

Vem ska betala?

Ska högskoleutbildning kosta? Suvi Pulkkinens nya forskning kring ämnet fokuserar på argumenten och de bakomliggande värderingarna i diskussionen. Avgifterna väckte även en livlig diskussion under utgivningen.

Julius von Wright

Arbetsmarknadsstyckning

Sitter på öl med en vän. Företaget hon arbetar på har samarbetsförhandlingar. Det påverkar stämningen på jobbet, säger hon. Alla är spända. Hon är ung och upplever sina första samarbetsförhandlingar.

Edit LIndblad

Vara på marknaden

På sidan 8 tar Studentbladets panel ställning till terminsavgifter för studerande utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Placeholder image. Bild: Ida Rislakki

Yrkeshögskolorna pressas att bli effektivare

Yrkeshögskolorna genomgår stora förändringar. Högskolornas finansiering ska bero allt mer på resultat samtidigt som den statliga finansieringen skärs ner med en femtedel. Trots några ljuspunkter i reformen, som obligatoriskt medlemskap i studerandekårer, ser framtiden oklar ut.

Placeholder bild för media som inte längre existerar

Björklunds hjärtefråga: autonoma universitet

Sverige går samma stig som Finland och föreslår att införa högskolestiftelser. Förespråkarna tror på ökad autonomi medan kritikerna är rädda för att högskolorna blir toppstyrda och att forskningen lider. Förslaget har dragits tillbaka efter en häftig kritikerstorm och ska omarbetas, men ministern Björklund är säker på att reformen blir av.