Hoppa till innehåll

Svenska Studerandes Intresseförening

Svenska Studerandes Intresseförening är en registrerad allmännyttig ideell förening, som utgör intressebevakande samarbetsorganisation för svensk- och tvåspråkiga studentkårer, studerandekårer och studentnationer i Finland.

Vår viktigaste intressebevakande uppgift är att publicera Studentbladet, den enda heltäckande svenskspråkiga studentpublikationen i Finland, och säkra dess verksamhetsförutsättningar. Det första provexemplaret utkom den 15 december 1911 och Studentbladet är således den äldsta studentpublikationen i Norden.

Vi arrangerar även seminarier, utbildningar, diskussioner och andra evenemang. Vi strävar i all vår verksamhet till att bevaka intressen som är gemensamma för de svensk- och tvåspråkiga studerandena i Finland samt främja samarbetet och kommunikationen dessa emellan.

På kansliet arbetar styrelsen, som sköter föreningens löpande förvaltning. Styrelseordföranden svarar gärna på frågor om föreningen och dess verksamhet.

Styrelsen

Styrelsen 2024:

  • Saga Brummer (NN), ordförande
  • Elsa Lindeberg (NN)
  • Kaisa Leveelahti (ÅN)
  • Ina Mickos (ÖFN)

Du når styrelsen per e-post på fornamn.efternamn@stbl.fi.

Styrelsen är föreningens verkställande organ. En av styrelsens viktigaste uppgifter är att sköta kontakten mellan föreningen och medlemskorporationerna. Ordförande leder styrelsens och föreningens verksamhet samt representerar föreningen.

Kontaktuppgifter

Svenska Studerandes Intresseförening rf

FO-nummer 0281264-3
Föreningsregisternummer 114.508
Hemort Helsingfors, Finland
Ej momsreg.

Ordförande
Selja Taipale

Medlemskorporationer

Föreningen består sedan 1.1.2018 av följande medlemskorporationer:

Styrdokument

Verksamhetsplan 2022 (pdf) – godkänd av föreningsmötet 29.11.2021
Budget 2022 (pdf) – godkänd av föreningsmötet 29.11.2021
Stadgar (pdf) – godkända av föreningsmötet 18.10.2021
Arbetsordning (pdf) – godkänd av föreningsmötet 18.10.2021

Historia

SSI grundades ursprungligen år 1909 under namnet Svenska Studenters Partidelegation. Stiftande medlemmar var Nylands, Vasa, Åbo och Östra Finlands nationer vid Helsingfors universitet samt Teknologföreningen vid Aalto-universitetet.

Föreningen har sedan dess burit namnen Svenska Studentdelegationen i Finland, Finlands Svenska Studentkårsförbund och Finlands Svenska Studentråd. SSI i sin nuvarande form antecknades i föreningsregistret år 1973.

Finansiärer

Utgivningen av Studentbladet understöds av följande fonder och stiftelser:

  • Föreningen Konstsamfundet
  • Stiftelsen Tre Smeder
  • Svenska kulturfonden
  • Gesellius fond
  • William Thurings stiftelse