Hoppa till innehåll

redaktionsblogg

Julius von Wright

Varför uppfattar vi brutna ben och depression så olika?

Varför reagerar jag då en skribent med eget namn skriver om sina erfarenheter av psykisk ohälsa? Och varför tror jag att jag inte skulle reagera på samma sätt om det gällde ett brutet ben? Psykisk ohälsa är ännu i denna dag ett tabubelagt ämne som få talar öppet om. Studerandes psykiska ohälsa ökar och regeringen spelar hazardspel med den.

Julius von Wright

År 2016 får vi terminsavgifter

Jag är inte överraskad över att regeringen nu föreslår att införa terminsavgifter för studerande som kommer utanför EES-området. Dels har vi en dålig ekonomi, där andra värderingar än de ekonomiska sällan håller som argument, dels verkar det som att vi överlag rör oss mot en större protektionism där förhandsrätter och privilegier ska skyddas.

Edit LIndblad

Inte längre rädda för hen

”Det är också vi själva som bestämmer om hen kommer att bli en naturlig del av svenskan. Som det är nu känns det fortfarande rätt laddat, som ett mer eller mindre medvetet val att understryka något. Den känslan försvinner bara genom att vi börjar använda ordet i vår vardag.”

Placeholder image. Bild: Studentbladets hustomte.

Tyst, jag bor!

Yle skriver om att ett husbolag förbjuder förskolebarn att leka i deras egna lekpark som ligger på en innergård i Sörnäs, Helsingfors. Enligt husbolaget har klagomål yttrats över att barnen av dem som bor i husen runtomkring innergårdens lekpark.

Placeholder image. Bild: Studentbladets hustomte.

Den påtvingade alkoholnormen

Att springa till den sista nattbussen halv fem på morgonen, skippa föreläsningarna fram till klockan två på eftermiddagen och en baksmälla som varade hela det kommande dygnet. Så ser flera dagar ut för många under det första gulisåret.

Placeholder image. Bild: Studentbladets hustomte.

Kostymklädda beskyllningar

”Dagens studerande uppskattar inte vårt avgiftsfria studiesystem och borde därför vara förpliktade att enbart studera under sin studietid, inte syssla med en massa jobb vid sidan om.”