Placeholder bild för media som inte längre existerar

Digiloo, digihej

Det är svårt att undvika lite nostalgi i det här skedet då Studentbladet idag är 105 år gammal, samtidigt som det sista pappersnumret kommer ut.

Placeholder bild för media som inte längre existerar

Hejdå inträdesproven?

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) satte i november igång processen att slopa universitetens långa antagningsprosesser tills år 2018. Som det är nu ordnar högskolorna hundratals urvals- och lämplighetsprov varje år.

Placeholder bild för media som inte längre existerar

KAFFE – att dricka, eller inte dricka?

Kaffe är ett livsmedel som ena stunden sägs ha mirakulösa effekter för hälsan och andra stundenn är rena giftet. Kaffe är den drog missbrukaren inte skäms att nämna och den brygd studeranden maniskt smörjer studiegången med. Men vad är egentligen så fängslande med kaffe?

Myten om den arbetslösa humanisten

“Humanister utbildar sig till arbetslöshet.” Är livet efter studierna så mörkt som domedagsprofeterna målar upp? Hur ser arbetsmarknaden ut för humanister? Nedvärderas den kunskap som humanister besitter? Eller är det humanisterna själva som borde ändra sin attityd?

Placeholder bild för media som inte längre existerar

Kårval – dags att börja bry sig

Hösten är en tid för kårval på många högskolor. I månadsskiftet oktober-november ordnas delegationsval på Helsingfors universitets studentkår, samt fullmäktigeval på Novias och Arcadas studerandekårer Novium och ASK.