Hoppa till innehåll

Studentbladet ger ut sitt sista pappersnummer

Det digitala Studentbladet kommer att ledas av chefredaktör Erik Sandström och community manager Sandra Suominen. Community managern ersätter den tidigare redaktionssekreterarposten, men med mer fokus på kommunikation utåt till användare.

Studentbladet kom ut första gången 1911 och har en unik position som den enda riksomfattande studenttidningen i Finland. Studentbladets uppgift är att bevaka svenska studerandes intressen och fungera som ett gemensamt forum. Det är dags att uppdatera formatet för den över 100 år gamla institutionen och gå över till en modell som bättre uppfyller den uppgiften i dagens värld.

”Vi hoppar i i djupa ändan utan simring – I stället för att digitalisera stegvis går vi till hundra procent in för digitalt format. Vi arbetar redan med att utveckla den nya sajten, men innan den blir klar publicerar vi på den existerande webbsidan stbl.fi”

      – Erik Sandström

Reidar Wasenius är anlitad som projektledare för digitaliseringen under december, januari och februari. Han har över 30 års erfarenhet av både massmedier och sociala medier. Dessutom fungerade han som SSI:s ordförande åren 1993-1996.

”Studentbladet har en fin möjlighet att bättre än någonsin under sin historia betjäna finlandssvenska studerande i alla skolor i hela landet så att de kan göra välinformerade livsval  och samarbeta för gemensamma intressen. De två kommande åren blir jätte intressanta!”

        – Reidar Wasenius

Studentbladet har i år, under ledning av Fanny Malmberg, satsat på reportage och längre artiklar i tidskriftsformat. Den nya redaktionen kommer att ha en helt annan utgångspunkt på webben, men vill ändå hålla kvar element av mer djupgående journalistik. Samtidigt vill de vara väldigt aktiva i folks flöden för att erbjuda aktuell information för svenskspråkiga studerande. Framför allt vill de satsa på de nya möjligheter som webben för med sig.

I februari lanserar vi den nya webbsidan och ordnar ett presstillfälle i samband med det. Vi meddelar om den exakta tidpunkten senare.

Chefredaktör för 2017

Erik Sandström

er.sandstrom@gmail.com

050 517 7329

Community manager

Sandra Suominen

sandra.suominen1@gmail.com

Tel. 040 556 5760

Projektledare för digitaliseringen

Reidar Wasenius

r@rw.fi

Tel. 0400 432 100

Chefredaktör för 2016

Fanny Malmberg

fanny.malmberg@gmail.com

Tel. 040 8209 485

Fanny Malmberg var Studentbladets chefredaktör 2016.

Vad tycker du?