Hoppa till innehåll

Ölrevolutionen: ”Vi malde Malten med biljardbollar och kakelplattor”

Förutom ett fåtal importerade öl som exempelvis Guinness hade ölkonsumenten inga alternativ till den finska lagern. En förändring i hur människor konsumerar öl har emellertid revolutionerat ölets roll i Finland.

Den så kallade ”ölrevolutionen” är en utveckling som kan härledas några år tillbaka. Påfundet att öl dög till annat än att dricka sig berusad på var nytt, och sedan de första mikrobryggeriölen nådde Finland har ölscenen snabbt utvecklats till att främja hantverksöl framför massproducerat öl. Ölrevolutionen handlade däremot inte endast om att människor upptäckte nya smaker i öl, utan även om att intresset för att brygga sitt eget öl ökade.

Patrik Niskanen, en av grundarna till mikrobryggeriet Radbrew, tog upp hemmabryggningen med några vänner för ungefär fem år sedan. Hobbyn blev till en karriär i och med Radbrew. Mikrobryggerier är i hjärtat av ölrevolutionen, och i dag dyker nya mikrobryggeriers produkter upp i butiken som svampar efter regn. Men när Patrik började med hemmabryggning hade inte mikrobryggerierna ännu slagit igenom i Finland.

– Det fanns ungefär bara Brewdog i butikerna, konstaterar Patrik.

Hans inspiration till att börja brygga kom därför inte från andra mikrobryggerier, utan från en studentnations historia.

Studentnationen i fråga hade haft en hembryggarförening under 80-talet, i vilken Patrik och hans vänner blåste nytt liv. Hembryggning var inte lika enkelt för fem år sedan som det är i dag. Allteftersom intresset för ölbryggning har ökat har nätaffärer specialiserade på återförsäljning av ölbryggningsutrustning grundats. Men när Patrik skulle brygga såldes det inte ens färdigt malen malt, utan han blev tvungen att själva mala malten,

– Vi malde med biljardbollar och kakelplattor för att ingen sålde då färdigt mald malt, skrattar Patrik.

7028283837_3603cea400_o

Majoriteten av dagens professionella bryggare har börjat med hemmabryggning, ofta med det egna köket som startpunkt. När öl bryggs för att säljas ställs flera kvalitetskrav på ölet, men i hemmabryggningen behövs det inte samma noggrannhet. Fastän Patriks bryggning har förändrats då de började brygga kommersiellt finns det fortfarande spår av hans hembryggaranor kvar. Flasksättningen görs fortfarande för hand.

Förr när vi bryggde kändes det jävligt att flasksätta 200 flaskor för hand, men nu när vi flasksätter över 2000 flaskor har det börjat kännas som ett roligt arbete, säger Patrik.

Ölbryggningen blir bättre genom erfarenhet och genom införskaffandet av bättre utrustning. Patrik jämförde den hävert han använde när han först började brygga med bättre hävertar han senare har använt sig av. En hävert är ett rör fast i en slang som genom tryck överför vätska från ett kärl till ett annat. Patrik berättar att den andra häverten han använde hade en pump för att skapa trycket, medan den förra måste man suga på för att skapa det tryck som behövdes. Också för annan ölutrustning kan det löna sig att börja enkelt och sedan köpa mera avancerad utrustning. För öldebutanten rekommenderas det att börja enkelt, och helst med att brygga med maltextrakt.

Det finns tre olika sorter av ölrecept: extrakt, ”partial mash” och ”all grain”. Av dessa är extrakt det billigaste och enklaste sättet att brygga eftersom bryggaren inte behöver utrustning som är nödvändigt vid partial mash och all grain-bryggande. Bryggaren kan dessutom hoppa över steg som mäskning och lakning som är nödvändiga steg vid all grain-bryggning. Professionella mikrobryggerier som Radbrew brygger självfallet med all grain-tekniken, men det betyder inte att extrakt-bryggning skulle resultera i dålig öl. Till och med ”Ale to the Chief”, som är Vita Husets eget öl, bryggdes på maltextrakt.

Utrustningen som behövs för en maltextrakt-recept är en mindre kastrull (ca 10 l), en hävert, en jäshink (med jäsrör), humlepåsar samt desinficeringsmedel, kapsyler, kapsylerare och tomma flaskor. De nödvändiga ingredienserna är vatten, maltextrakt, socker, jäst och humle.  Ölrevolutionen är inte endast ett fenomen i Finland utan mikrobryggeriers öl har blivit populärare globalt. I Finland började öltrenden med introduktionen av IPA (Indian Pale Ale) sedan APA (American Pale Ale). Den pågående öltrenden är Sour Ale. Det är vanligtvis i USA där den pågående öltrenden sätts, och som når Finland med ett visst dröjsmål. Hembryggning är dock ett perfekt sätt att själv utforska världens ölutbud genom att brygga öl som inte säljs i Finland. Med den information och de resurser som i dag är bryggaren tillgängliga är det enkelt att pröva sig fram och göra en eller flera ölsatser i sitt eget kök.

Vad tycker du?