Hoppa till innehåll

reform

Placeholder image. Bild: Studentbladets hustomte.

Utan prepkurs – mindre Stadga

Regeringens reformer tycks avlösa varandra och just nu ligger högskolornas tidskrävande inträdesförhör på bordet. Juridikstudenterna anser att inträdesförhören bör bevaras även om just deras förhör ses som speciellt tunga.

Placeholder image. Bild: Studentbladets hustomte.

Totalt kaos men HU är ändå bäst

Otto Lappi säger att beslut har gjorts med ögonbindel på när Helsingfors universitet kört igenom stora reformer. Lappi är universitetslektor i kognitionsvetenskap, ett litet ämne som inte kan ta in studenter igen förrän 2019 på grund av reformen.

Placeholder image. Bild: Studentbladets hustomte.

”Studenterna måste prestera bättre”

Helsingfors universitets vicerektor Sari Lindblom hoppas att magisterprogrammen satsar på hög kvalitet för att tävla om studenter efter Helsingfors universitets reform. Den största oron gäller äldre studerandes övergång från gamla program till nya.

Placeholder image. Bild: Studentbladets hustomte.

Yrkeshögskolorna pressas att bli effektivare

Yrkeshögskolorna genomgår stora förändringar. Högskolornas finansiering ska bero allt mer på resultat samtidigt som den statliga finansieringen skärs ner med en femtedel. Trots några ljuspunkter i reformen, som obligatoriskt medlemskap i studerandekårer, ser framtiden oklar ut.