Hoppa till innehåll

Flera frågetecken kring den nya unilagen

En ny universitetslag, som ska förnya högskolornas ställning gentemot staten, håller på att ta form. Ett första lagförslag har under hösten gått på remiss.

– Åbo Akademi välkomnar regeringens strävan att utöka universitetens autonomi samtidigt som staten fortsättningsvis står fast vid sitt ansvar för finansieringen av verksamheten, säger ÅA-rektorn Jorma Mattinen i ett pressmeddelande.

Därmed sammanfattar han rätt väl det mottagande som lagförslaget har fått.

Ett av lagförslagets problematiska punkter är, enligt Åbo Akademi, förslaget att ge externa medlemmar majoritet i styrelsen. Det här lyfter också Finlands studentkårers förbund, FSF, upp som ett problem.

– Externa medlemmar för med sig nödvändiga förändringar i högskolornas beslutsfattarkultur, men FSF kräver att majoriteten av styrelsemedlemmarna fortfarande ska vara från universitetet, säger ordförande Tuomas Telkkä.

I dag har universitetsstyrelserna bara enstaka utomstående medlemmar.

Hanken påpekar att den nya lagen inte får detaljstyra universitetens verksamhet.

– Lagförslagets bestämmelser om vissa utbildningsrelaterade frågor är för detaljerade […] det vore bättre att låta universiteten själva fatta beslut i dessa frågor, skriver man i sitt utlåtande.

Fränare kritik mot den nya lagen levererar Ragna Rönnholm, ordförande för Forskarförbundet.

– [Lagförslaget] fyller inte kraven på självstryre som grundlagen förutsätter. […] I lagen har inskrivits en modell känd inom aktiebolagsstyrelser. Här koncentreras makt och ansvar hos styrelsen och merparten av styrelsemedlemmarna väljs utanför universitetet, skriver hon i ledaren i tidningen Acatiimi.
Den nya universitetslagen behandlas av riksdagen under våren. Målsättningen är att den ska kunna träda i kraft från och med 2010.

Vad tycker du?