Hoppa till innehåll

Studiestödet stiger och blir kortare

I praktiken innebär den nya reformen att studiestödet kommer att öka på bredden men minska på längden. Stödbeloppet ökar med ungefär 2030 euro per månad men tiden för när man kan lyfta studiestöd begränsas.  I fortsättningen kommer studerande att vara berättigade till högst fem studiemånader utöver den förväntade studietiden.

Från och med nästa höst kommer även studiestödet att bindas till konsumentprisindex.

Stödreformen berör inte studenter som redan inlett sina studier.

 

Vad tycker du?