Hoppa till innehåll

Utan prepkurs – mindre Stadga

Ämnesföreningen Stadga r.f. som samlar juridikstudenterna vid Åbo Akademi ser reformen som problematisk och Stadgas ordförande Nicole Ekman och prepkurs-ansvariga Emilia Rosenblad tycker att framtiden känns oviss. Reformen kommer snabbt på och ingen verkar veta när eller hur den genomförs och till vilken utsträckning inträdesförhören slopas.

– Vi är beredda på att antagningsförfarandet kommer förändras på något sätt, det känns oundvikligt i dagens politiska läge, säger Ekman.

Hur ställer ni er till att inträdesförhören till er utbildning kanske slopas?

– Det känns inte bra. Inträdesförhören har en mycket viktig uppgift just för oss blivande jurister. Utbildningen är krävande och textmängderna stora, att läsa till inträdesförhören var en bra förberedelse för själva studierna. Takten är hög och detaljerna många, man måste verkligen vara motiverad för att klara av utbildningen, säger Ekman.

Inträdesförhören fungerar alltså som en sorts studiehandledare här?

– Ja det kan man kanske säga. Många märker nog när de börjar läsa till inträdesförhören att juridik inte alls är deras grej. Om inträdesförhören slopas kanske många märker det först en bit in i studierna. Då måste man byta studieinriktning och det har ju inte heller gjorts lätt i dagens läge, tycker Rosenblad.

Ekman och Rosenblad är överens om det som många professorer och lärare också poängterat: slopas inträdesförhören kommer stressen och pressen bara flyttas ner i åldrarna, inte lösa problemet med tungrodda antagningsprocesser.

Placeholder bild för media som inte längre existerar
Den ursprungliga bilden har tyvärr försvunnit från våra arkiv. Originalbilden på Emilia Rosenblad och Nicole Ekman var tagen av Md Rashedur Rahman. Bild: Studentbladets grafiska hustomte.

Hur ser ni på att t.ex. hälften skulle bli antagna på basen av studentbetyg och hälften via inträdesförhör?

– Det känns bättre. Då har man fortfarande två chanser, man kan misslyckas i studentexamen men ändå visa hur motiverad man är att studera just juridik, säger Rosenblad.

Ekman tillägger att detta kunder vara en kompromiss:

– Det verkar som om reformen är oundviklig, att ändå lämna kvar en kvot med inträdesförhör skulle göra den mer moderat.

Både Ekman och Rosenblad tycker att det är viktigt att det görs en uppföljning efter reformen för att se vad den kommer ha för effekt på studietiden och hur många av dem som blivit antagna på basen av studentbetyg hoppar av studierna.

I likhet med andra ämnesföreningar för juridikstudenter ordnar Stadga själv prepkursen för rättsnotarieutbildningen vid Åbo Akademi. Om regeringen väljer att slopa inträdesförhören är prepkursen också på fallrepet.

– Prepkursen är en stor del av vår verksamhet. På våren sysselsätter den många i föreningen och är en betydande inkomstkälla för oss. Utan inkomsterna från prepkursen skulle vår verksamhet vara klart mindre, berättar Rosenblad. Men om det är så att inträdesförhören slopas och vår prepkurs inte längre behövs får vi helt enkelt skära ner i vår verksamhet och fundera om. Vi har inte hunnit fundera så långt då vi ännu inte vet hur det går.

Vad känns som den största risken med reformen?

– Att studenter blir antagna och först efter att ha kämpat med studierna en god stund inser att detta inte är deras grej. Det blir både ett personligt och samhälleligt problem att gallringen av motiverade studenter flyttas uppåt medan pressen på att prestera utmärkt flyttas nedåt i åldrarna, säger Ekman.

Ida-Maria studerar psykologi vid Åbo Akademi och skriver kolumner för tidningen Östnyland. Annars fylls dagarna av spex och studentpolitik.

Vad tycker du?