Hoppa till innehåll

Körkort med studielån? ”Kör hårt”, säger riksdagspartierna

Den av Socialdemokraterna ledda regeringen i Sverige genomdriver som bäst en reform, vars innebörd är att unga, arbetslösa svenskar från och med september månad ska kunna finansiera sitt körkort med hjälp av ett studielån, i Sverige ett så kallat CSN-lån.

Reformen ämnar att förbättra ungas möjligheter att hitta ett jobb, då körkortet speciellt i glesbygder kan vara en tröskelfråga. Både i Finland och Sverige är kostnaderna för att ta ett körkort relativt höga. I Sverige kostar körkortet i snitt 15 000 kronor (cirka 1450 euro), medan ett körkort i Finland kostar ungefär 2000 euro.

Studentbladet har frågat Finlands riksdagspartier huruvida en likadan reform skulle kunna genomföras här. Sex av nio partier svarade på Stbl:s förfrågan. Av regeringspartierna var det endast Centern som svarade. Samlingspartiet och Blå framtid gav ingen kommentar och inte oppositionspartiet SDP heller.

Samtliga partier som svarade förhåller sig positivt till förslaget.

Joonas Leppänen, Vänsterförbundets partisekreterare, menar att Merja Kyllönen under sin tid som trafikminister (2011-2014) utredde ärendet men att det av ekonomiska orsaker ”stötte på patrull”.

Bland de andra partierna verkar det som att ärendet inte har tagits upp för diskussion förut.

– För SFP är det viktigt att prisnivån på körkort är tillräckligt låg så att alla ska ha möjlighet att skaffa körkort. Vi har inte diskuterat möjligheten att använda specifikt studielånet till det här ändamålet, säger Fredrik Guseff, SFP:s partisekreterare.

– Intressant fråga. Måste tänka på saken, svarar Asmo Maanselkä, Kristdemokraternas partisekreterare.

– Sveriges modell är i min åsikt både beaktansvärd och ändamålsenlig, säger Pirkko Määttälä från regeringspartiet Centern.

Också Sannfinländarna och De Gröna var positivt inställda till förslaget. Sannfinländarna kom däremot med vissa invändningar.

– Där som kollektivtrafiken är utbredd och fungerande behövs inte en dylik reform, förutom i branscher där körkortet är absolut nödvändigt. Vi vill inte ha pizzabud som stöds med studielån, säger Riikka Purra, Sannfinländarnas politiska planerare.

Pizzabud i Finland har ofta en utländsk bakgrund. Med andra ord verkar det som att Sannfinländarna stödjer förslaget så länge som det inte skulle förbättra invandrares möjligheter att sysselsätta sig.

Förutom Merja Kyllönen är det endast Finlands Svenska Socialdemokrater som aktiverat sig i frågan. Jacob Storbjörk, ordförande för FSD Österbotten, skrev i april en insändare om ämnet till Hufvudstadsbladet. Han nämner bland annat att körkortet på grund av dess höga kostnader har blivit en klassfråga och att regeringens åtgärder för att dra ner dess pris inte räcker till.

Jacob Storbjörk, ordförande för FSD Österbotten.

– Vi konstaterade genom en motion på FSD:s fullmäktigemöte att körkort på arbetsmarknaden är en ganska viktig grej. Många arbetsplatser kräver körkort, medan långa avstånd kan leda till att man är tvungen att pendla. I till exempel huvudstadsregionen är detta inte lika tydligt, men forskning som gjorts i ämnet har visat att ett körkort förbättrar arbetssökandes möjligheter att hitta och få jobb, säger Jacob Storbjörk.

Han menar också att körkortet för många arbetsgivare är ett plus i kanten. Flexibilitet är ett nyckelord i dagens arbetsmarknad.

– Körkortet är en stor utgift. Det kostar i genomsnitt 2000 euro, vilket är mycket pengar, speciellt för ungdomar. Alla borde ur ett jämlikhetsperspektiv ha en möjlighet att ta körkortet. En lösning är att samhället erbjuder gratis körkort och en annan är en sådan här dellösning. Privata lån är en möjlighet, men om staten går i borgen är räntan och lånets villkor betydligt bättre.

Reformen i Sverige har väckt en del kritik. I Expressen skriver Patrik Kronqvist att priset för ett körkort nu kan stiga, då bilskolorna justerar sina priser enligt det maximala beloppet för ett CSN-lån. Kritiken känns ändå aningen obefogat, eftersom andelen personer som tar sitt körkort med CSN-lån knappast kommer att vara så värst hög. Bilskolorna kommer också i fortsättningen att tävla med varandra på en öppen marknad.

Studentbladets chefredaktör 2017-2018 @rafael.donner

Vad tycker du?