Hoppa till innehåll

Studiestödet viktigt, men…

Som vanligt ställdes frågor som “Ska utbildning vara gratis?” och “Borde staten investera i studiebostäder?” och politikena svischade sina gröna lappar i luften som tecken på att de håller med påståendet. Alla tycks ha samma syn på saken: villkoren för studiestödet får inte skärpas ytterligare.

Placeholder bild för media som inte längre existerar
Tidigare fanns här en bild på panelen. Bild: Studentbladets grafiska hustomte.

Men det finns alltid ett “men”. Från vänstern förespråkas en rejäl höjning av stödet, men det skulle ske i samband med införandet av en så kallad grundinkomst som förutsätter stora skattereformer. Högern förespråkar ett status quo, men är noga med att nämna det tuffa ekonomiska läget. Alla partier vill att alla studerande får rätt till studenthälsan men grundlagsutskottet krånglar. Alla vill också att utbildningen i Finland ska vara gratis, men terminsavgifter för utbytesstuderande som inte är EU-medborgare är inte slutdiskuterade.

Läs också: Studerandena sparkade i gång valrörelsen

Det ser alltså inte speciellt mycket ljusare ut för studiestödet och en fri utbildning utan press från statligt håll. En höjning av studiestödet är i det rådande ekonomiska läget knappast på bordet efter den 19 april, oberoende av vem som sitter i regeringen.

Vågar man sig på en framtidsvision verkar det som om följande inskränkning, eller reform, av studiestödet som just nu bereds kommer att träda i kraft år 2016. Den här reformen kommer att stoppa studiestödet för de som är tillräckligt snabba för att påbörja en andra examen innan stödmånaderna tagit slut. Det blir den tredje stora förändringen i studiestödet på 2010-talet.

Det mest beklagliga med de snabba reformerna är att vi inte ser resultatet av föregående reform innan nästa träder i kraft. Tvåstegsmodellen som infördes 2011 börjar först nu visa resultat men villkoren för stöden ändrades på nytt i höstas, och ändras troligtvis nästa år igen. Visar det sig att de tuffare stödvillkoren har negativa effekter på samhället i stort är vi i pisset.

-Niklas Evers