Hoppa till innehåll

Nameless: Höj dopaminnivån och strunta i patriarkatet!

Lidia Bäck och Anna-Sofia Nylund ska genom sitt projekt försöka höja och stabilisera sina egna dopaminnivåer, och forska i om det kunde påverka och bidra till en nedmontering av patriarkatet. Gruppen är redan känd för sin interaktiva webbperformance Room Without Escape (2015) som behandlade makt, sexualitet och den yttre blicken samt kvinnor som objekt och subjekt. Föreställningen omformades senare till en utställning på galleri Zebra i Karis, och till en föreställning för Hangö Teaterträff 2017.

Det finns en massa olika föreställningar om sexualitet och kroppslig frihet, vilka påverkar och påverkas av samhällen och kulturer. I patriarkatet är det heterosexuella män som står på toppen och det är deras behov och deras frihet som gäller, medan alla andra grupper förtrycks. Enligt en teori  (som Nameless inspirerades av) florerar patriarkatet på grund av låga dopaminhalter hos andra grupper.

Med andra ord: sexuellt förtryck påverkar dopaminnivån vilket leder till svårigheter att fatta beslut och problem med mental hälsa. På det sättet är maktstrukturen säkrad – och patriarkatet kan utvecklas och marginalisering utvidgas.

– Det är genialt, patriarkatet är genialt, menar Bäck och Nylund. 

Projekt Dopamin, och idén bakom den, fick sin inspiration från boken Vagina av Naomi Wolf. I boken diskuteras bland annat kopplingar mellan vagina och hjärna, och vilken roll dopamin spelar gällande självförtroende och förmåga att fatta beslut. Wolfs teori är att på grund av det patriarkala systemet – och århundraden av sexuellt förtryck – har kvinnor lägre dopaminnivåer än män. 

”This is why I call dopamine the ultimate feminist chemical. If a woman has optimal levels of dopamine, she is difficult to direct against herself. She is hard to drive to self-destruction, to manipulate and control.” – Naomi Wolf

21 dagar av dopamin

Med den bakgrunden håller Bäck och Nylund nu på att försöka höja deras dopaminnivåer, och undersöker dess konsekvenser för både individer och samhälle. I 21 dagar följer de ett mycket specifikt dopaminhöjande schema för att se vart de kan nå och vad den ökande dopaminnivån kan föra med sig.

Dagsschemat innehåller bland annat matval, promenader i naturen, detaljerad sysselsättning, kreativa aktiviteter med målning och musik, diskussioner, träning och meditationer. Samt självreflektion. 

Deras performance som kommer visas på Teater Viirus består av två delar: dopaminhöjande dagsaktiviteter som publiken kan delta i och en lecture performance där resultatet av de dopaminhöjande övningarna presenteras och diskuteras. Arbetsgruppen Nameless rekommenderar att man deltar i båda delarna! 

Fram tills dess kan man följa med deras dopaminresa på Facebook eller kolla in ett mera noggrant schema på Viirus hemsida. Det går ännu att anmäla sig till fredagens (13.12) och onsdagens (18.12) dagsaktiviteter.

Engagemangsredaktör för Studentbladet.

Vad tycker du?