Hoppa till innehåll

Kommer du få mer eller mindre bostadsbidrag?

Studerande får allmänt bostadsbidrag istället för tillägg

Från och med augusti kommer de flesta studerande att få allmänt bostadsbidrag istället för bostadstillägg. Motiveringen för förändringen är att förena och förenkla bostadstilläggen genom att ta bort ett av stöden. Huruvida det blir enklare för studerande är en annan fråga.

Allmänna bostadsbidraget betalas gemensamt för hela hushåll, vilket betyder att flera personer som bor tillsammans och delar hyreskontrakt inte får enskilt bostadsbidrag. Bostadstillägget, som slopas i augusti, har varit personligt och utgjort en del av själva studiestödet.

Helsingin Sanomat frågade Anna Mäki-Jokela på FPA om varför allmänna bostadsbidraget betalas just enligt hushåll och inte per person, och svaret var enkelt: “Ifall man delar en bostad så tillhör man samma hushåll. Utgångspunkten är då, att man tillsammans har ansvar för boendekostnaderna. Makarnas utgifter är mindre, eftersom de deltar i dem tillsammans. De behöver inte dubbelt bidrag.”

Studerandes stödsystem består i framtiden av studielån utöver studiepenning och det allmänna bostadsbidraget. I och med förändringarna minskar studiestödet, samtidigt som beloppen för studielån höjs.

Mindre stöd för personer med gemensamt hyreskontrakt

Vad det gäller studiepenning samt nuvarande bostadstillägget så är det den årliga inkomsten som har tagits i beaktande. Det innebär att studerande fritt kan arbeta så länge de inte överskrider den årliga inkomstgränsen, vilket leder till förlorade stödmånader. Den årliga inkomstgränsen för en studerande som studerar i 9 månader är 11 850 euro, oavsett om hen är bosatt ensam eller med partner.

En ensamboende studerande som får allmänt bostadsbidrag får från och med augusti tjäna ungefär 770 euro i månaden utöver studiepenningen, utan att stödet minskar. Efter att inkomstgränsen nåtts så förminskar varje intjänade euro stödet med ca 34 cent.

Det lönar sig att ta en titt på sitt hyreskontrakt, då flera av kontrakten på privata marknaden innehåller en formulering om gemensamt ansvar. Då räknas alltså hyresgästerna till samma hushåll, trots att man skulle ha skilda kontrakt. Ifall man är underhyresgäst så räknas man även som sitt eget hushåll.

Fortlöpande inkomst kan i värsta fall leda till att man går miste om stöd

Beslut om allmänna bostadsbidraget baserar sig alltid på hushållets fortlöpande inkomster. I studerandehushåll  är det dock ofta så att inkomsterna är varierande, vilket får det att kännas som om beslutsprocessen krånglar till sig lite grann.

Som fortlöpande inkomster betraktas inkomster som fortgår minst 3 månader från tidpunkten för beviljandet av bostadsbidraget. Ändringar som man rapporterat till FPA träder i kraft den första dagen i månaden. Om du däremot börjar jobba den andra, så träder förändringen i kraft först nästa månad. Det innebär att man kan arbeta nästan en hel månad extra. Om du däremot överskrider 3-månadersgränsen så kan FPA ompröva beslutet om bostadsbidrag.

Summan som studerande får i handen kommer att förändras för många. Enligt Finlands studentkårers förbund ökar summan i medeltal med 59 euro per månad.

Vad tycker du?