Hoppa till innehåll

yrke

Humanisten behöver pengar för att tänka. Bild: Studentbladets arkiv.

Myten om den arbetslösa humanisten

“Humanister utbildar sig till arbetslöshet.” Är livet efter studierna så mörkt som domedagsprofeterna målar upp? Hur ser arbetsmarknaden ut för humanister? Nedvärderas den kunskap som humanister besitter? Eller är det humanisterna själva som borde ändra sin attityd?

Placeholder image. Bild: Studentbladets hustomte.

När arbetet sätts på piedestal

Arbete – ett så konkret men samtidigt värdeladdat ord. Passion, självförverkligande och kreativitet förknippas ofta med tanken om ett bra arbete, men har alla möjlighet till ett självförverkligande jobb? Och vad med ”skitjobben”?

Placeholder image. Bild: Studentbladets hustomte.

Vem ska betala?

Ska högskoleutbildning kosta? Suvi Pulkkinens nya forskning kring ämnet fokuserar på argumenten och de bakomliggande värderingarna i diskussionen. Avgifterna väckte även en livlig diskussion under utgivningen.

Placeholder image. Bild: Studentbladets hustomte.

Yrkeshögskolorna pressas att bli effektivare

Yrkeshögskolorna genomgår stora förändringar. Högskolornas finansiering ska bero allt mer på resultat samtidigt som den statliga finansieringen skärs ner med en femtedel. Trots några ljuspunkter i reformen, som obligatoriskt medlemskap i studerandekårer, ser framtiden oklar ut.