Hoppa till innehåll

tabu

Julius von Wright

Varför uppfattar vi brutna ben och depression så olika?

Varför reagerar jag då en skribent med eget namn skriver om sina erfarenheter av psykisk ohälsa? Och varför tror jag att jag inte skulle reagera på samma sätt om det gällde ett brutet ben? Psykisk ohälsa är ännu i denna dag ett tabubelagt ämne som få talar öppet om. Studerandes psykiska ohälsa ökar och regeringen spelar hazardspel med den.

Placeholder image. Bild: Studentbladets hustomte.

Evolutionsteoretiskt om incestaversion

Jan Antfolk är född i Esse i Österbotten och har studerat filosofi och psykologi vid Åbo Akademi. Han har nyligen doktorerat med avhandlingen Incest Aversion: The Evolutionary Roots of Individual Regulation. Som opponent för disputationen fungerade den berömde evolutionsbiologen David Haig, professor vid Harvard University.