Hoppa till innehåll

svenska social- och kommunalhögskolan

Placeholder image. Bild: Studentbladets hustomte.

HU lanserar magisterprogram på svenska

Hösten 2017 kör ett nytt svenskspråkigt magisterprogram i samhällsvetenskaper vid Helsingfors universitet (HU). Programmet är främst till för studenter som avlagt sin kandidatexamen vid Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom), men också andra kan söka till programmet.