Hoppa till innehåll

studier

Placeholder bild för media som inte längre existerar

Fler forskare blir företagare

Aalto-universitetet har i flera år tryckt ut uppstartsföretag bland både forskare och studerande och nu vill också Helsingfors universitet ge sig med i leken. Men startup-scenen förknippas ännu starkt med teknologibranschen och att fostra företagare inom medicin eller humaniora är ingen lätt uppgift.

Placeholder bild för media som inte längre existerar

I hopp om ett bättre liv

En blåsig grå eftermiddag ringlar sig en lång kö utanför polisstationen i Böle i Helsingfors. Här samlas en stor skara flyktingar för att söka asyl. De har kommit till Finland från så gott som hela världen i hopp om ett bättre liv.

Placeholder image. Bild: Ida Rislakki

Vad ska du bli när du blir stor?

Abiturienterna firade den 12 februari sin sista skoldag i gymnasiet och nu återstår bara studentskrivningarna av andra stadiets utbildning. Men studielivet slutar inte här och många ruvar ännu på det stora beslutet om vilken utbildning som ska prioriteras efter gymnasiet.

Placeholder bild för media som inte längre existerar

Modemecka och studieliv – en ny start i Köpenhamn

För två år sedan hade jag åkt till London för att jobba. Jag kom tillbaka till Finland och inledde mina studier i företagsekonomi i Helsingfors. Tidigare i höst när vi hade info om utbytesstudier kom lusten av att åka utomlands tillbaka. Det var nu eller aldrig.

Ätstörd och flicka på rätt sätt

Under sitt första studieår gick Anne-Charlotte Palmgren en kurs om flickskap och skrev sin slutuppsats om nätdagböcker och flickmakt. Intresset höll i sig och några år senare dök de bloggande flickorna upp i hennes pro gradu-avhandling i etnologi, för att sedan leva vidare i doktorsavhandlingen i kvinnovetenskap med titeln Göra ätstörd: om flickskap, normativitet och taktik i bloggar.

Placeholder bild för media som inte längre existerar

Kostymklädda beskyllningar

”Dagens studerande uppskattar inte vårt avgiftsfria studiesystem och borde därför vara förpliktade att enbart studera under sin studietid, inte syssla med en massa jobb vid sidan om.”

Var är den finska collegefilmen?

Det amerikanska studielivet skildras i otaliga filmer. Spring break, röda plastkoppar och den stora dansen är karakteristiska för collegefilmen, men vad kännetecknar finskt studieliv? Finns den typiska finska studielivsfilmen? Och om inte, varför?