Hoppa till innehåll

stipendium

Doktorand. Bild: Helsingfors universitet.

Olika verkligheter för doktorander i Finland och Sverige

Många universitetsstuderande väljer att doktorera efter avlagd magisterexamen, somliga direkt efter studierna medan andra arbetar utanför universitetet en längre tid för att sedan skriva sin avhandling. Men hur enkelt är det att få finansiering för doktorerandet och vilka skillnader finns det mellan doktorandstudier i Finland jämfört med Sverige?

Edit LIndblad

Vara på marknaden

På sidan 8 tar Studentbladets panel ställning till terminsavgifter för studerande utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).