Hoppa till innehåll

seriealbum

FUgrics stilistiska karta över de finsk-ugriska minoritetsspråken.

FUgrics – serier för en starkare framtid

Den finsk-ugriska världen är oftast obekant för inte bara finlandssvenskar, utan även för
finskspråkiga och andra européer. Som ett resultat av mångårigt samarbete har det nu publicerats
ett mångspråkigt seriealbum som tar dig över alla tänkbara språkgränser rakt in i den finsk-ugriska världen. Denna gång med fokus på de språken som är i minoritetsposition.