Hoppa till innehåll

psykisk ohälsa

Projekt Växthus – en plats att växa och blomstra

Allt fler unga vuxna lider av psykiskt illamående som beror på allt från studierelaterade orsaker till ensamhet och en känsla av att framtiden är osäker. Med sitt nya projekt Projekt Växthus – för unga vuxnas psykiska hälsa vill Folkhälsan ge de unga stöd för att öka deras kapacitet att påverka den egna psykiska hälsan.

Nu är det slut på den kvinnliga skamligheten

”Jag vill att vi ska få ögon, se sambandet mellan flickan, övergreppen, ätstörningarna, bekräftelsebehovet och den totalt ödelagda sexualiteten. Ge henne en ärlig chans att utvecklas på sina egna villkor. Växa in i sin egen kropp. Upptäcka sig själv. Det är väl egentligen den enda vettiga anledningen till varför jag berättar min historia”.

Julius von Wright

Varför uppfattar vi brutna ben och depression så olika?

Varför reagerar jag då en skribent med eget namn skriver om sina erfarenheter av psykisk ohälsa? Och varför tror jag att jag inte skulle reagera på samma sätt om det gällde ett brutet ben? Psykisk ohälsa är ännu i denna dag ett tabubelagt ämne som få talar öppet om. Studerandes psykiska ohälsa ökar och regeringen spelar hazardspel med den.