Hoppa till innehåll

prestationskrav

Julius von Wright

Varför uppfattar vi brutna ben och depression så olika?

Varför reagerar jag då en skribent med eget namn skriver om sina erfarenheter av psykisk ohälsa? Och varför tror jag att jag inte skulle reagera på samma sätt om det gällde ett brutet ben? Psykisk ohälsa är ännu i denna dag ett tabubelagt ämne som få talar öppet om. Studerandes psykiska ohälsa ökar och regeringen spelar hazardspel med den.