Hoppa till innehåll

john nordqvist

”Studerandekårerna diskrimineras”

Grundlagsutskottet ger tummen ner till lagförslaget om obligatoriskt kårmedlemsskap för yrkeshögskolestuderande. Enligt utskottet strider förslaget mot grundlagen och lagen om föreningsfrihet. Diskriminerande, säger Novium.

Placeholder image. Bild: Studentbladets hustomte.

Yrkeshögskolorna pressas att bli effektivare

Yrkeshögskolorna genomgår stora förändringar. Högskolornas finansiering ska bero allt mer på resultat samtidigt som den statliga finansieringen skärs ner med en femtedel. Trots några ljuspunkter i reformen, som obligatoriskt medlemskap i studerandekårer, ser framtiden oklar ut.