Hoppa till innehåll

intressebevakning

”Studerandekårerna diskrimineras”

Grundlagsutskottet ger tummen ner till lagförslaget om obligatoriskt kårmedlemsskap för yrkeshögskolestuderande. Enligt utskottet strider förslaget mot grundlagen och lagen om föreningsfrihet. Diskriminerande, säger Novium.

Placeholder bild för media som inte längre existerar

ÅAS satsar på egen informationsverksamhet

I början av veckan kom budet om att Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) utträder ur Svenska Studerandes Intresseförening (SSI), vars huvuduppgift är att ge ut Studentbladet. Beslutet innebär att studerandena vid Åbo Akademi efter sommaren inte längre får Stbl och att SSI tvingas se över sin budget.