Hoppa till innehåll

FPA

Folkpensionsanstalten

2021 för med sig stora förändringar för SHVS

SHVS – Studenternas hälsovårdsstiftelse – är en bekant organisation för många universitetsstuderande. Året 2021 bringar med sig en massa förändringar som gäller både universitets- och yrkeshögskolestuderande. Studentbladet har samlat ihop det viktigaste man måste veta om nya regler, tjänster och avgifter. 

Placeholder image. Bild: Studentbladets hustomte.

Ändringar i studiestödet 2018

Från början av 2018 höjs årsinkomstgränsen vid inkomstkontrollen och betalningsdagen för studiestöd ändras. Dessutom förbättras möjligheten för 18–19-åringar att få studiepenning.