Hoppa till innehåll

ekonomi

Placeholder image. Bild: Studentbladets hustomte.

Skattekort straffar studerande

Vårt system med skattekort är hopplöst föråldrat vilket drabbar ströjobbare, och därmed en mängd studerande. Till exempel i Norge behöver arbetsgivaren bara ditt personnummer för att få veta din skatteprocent och betala lön.

Placeholder image. Bild: Studentbladets hustomte.

Studerandes psykiska problem ökar

Mentala problem blir allt vanligare bland studerande och hela 30 procent upplever psykiska svårigheter enligt en omfattande undersökning som har genomförts av Studenternas hälsovårdsstiftelse, Studenthälsan.

Fanny Malmberg

Då samhällets grundstenar krackelerar

Vi är mitt inne i en djup kris. Det samhälle jag och du vuxit upp med är i förändring, en förändring där istället för att på klassiskt vis blicka mot en ljusare framtid blir vi allt osäkrare över hur framtiden kommer att se ut.

Placeholder image. Bild: Studentbladets hustomte.

Studiestödet viktigt, men…

Då FSF:s och SAMOK:s gemensamma valkampanj #utbildningslöfte sparkades i gång på onsdagen förhördes politiker i de flesta studiestäderna om utbildningspolitiska frågor.

Placeholder image. Bild: Studentbladets hustomte.

Arbetsgivare vill ha fler sommarjobb

Näringslivets centralförbund EK förutspår att det anställs kring 115 000 sommarjobbare i år, ett högre mål än ifjol då siktet låg på 110 000 arbetsplatser. Men det ekonomiska läget ser inte lovande ut och ur ett längre perspektiv har sommarjobben blivit färre.

Hankens placeringar inte offentliga

Efter Hanken 100-kampanjen fick Hanken ett kapital på 55 miljoner euro att placera. Sedan 2011 har värdet stigit till just över 70 miljoner. Placeringsstrategin har lyckats, men den saknar en konkret strategi för ansvarsfull placering och till skillnad från många andra högskolor är den inte tillgänglig.

Mörka skuggor i Stiftelsen Arcadas portfölj

I Stiftelsen Arcadas placeringsportfölj ingår fonder med aktier i sammanlagt tio svartlistade företag, som bland annat brutit mot mänskliga rättigheter och har kopplingar till vapenproduktion. På stiftelsen ser man att det yttersta ansvaret ligger hos de externa förvaltarna.