Ställ upp till SSI:s styrelse 2022

Hur ser framtidens studentjournalistik ut? Vilka frågor förenar studerande i Svenskfinland? Vem bryr sig egentligen?

Studentbladets utgivarförening SSI söker nu kandidater till nästa års styrelse. Du som studerar i Arcada, Aalto-universitetet eller Helsingfors universitet och är medlem i din kår eller nation kan nomineras till nästa års styrelse av din organisation.

I SSI:s styrelse spelar du en avgörande roll i hur den finlandssvenska studentjournalistiken ser ut i framtiden. Du jobbar för gemenskap mellan finlandssvenska studerande genom evenemang och nätverk. Styrelsen är arbetsgivare för Studentbladets redaktion och ansvarar för att föreningens verksamhet förverkligas som planerat och budgeterat. Som medlem i styrelsen skaffar du dig värdefull erfarenhet om ledarskap, organisationsutveckling och samarbete i en förening som omsätter närmare 70 000 euro.

Vad gör styrelsen?

Som ordförande håller du i trådarna för hela verksamheten. Du är en mästare på att delegera uppgifter men är samtidigt i sista hand ansvarig för att allt blir gjort. I denna roll har du stora möjligheter att utvecklas som ledare, visionär och arbetsgivare.

Som vice ordförande fungerar du som ordförandes högra hand. Du vikarierar ordförande ifall hen inte kan delta i exempelvis möten.

Som skattmästare sköter du föreningens ekonomi och samarbetar med föreningen bokförare och löneräknare. Uppgiften ger bred inblick i ekonomiförvaltning och arbetsgivaruppgifter.

Övriga ansvarsuppgifter bestämmer styrelsen om sinsemellan. Styrelsearbetet tar mellan några timmar i månaden till flera timmar varje vecka, eftersom du själv väljer hur mycket och i vilka saker du vill engagera dig. De styrelsemedlemmar som har större ansvarsuppgifter har också möjlighet att få ett månatligt arvode för sitt arbete. Styrelsen möts cirka en till två gånger per månad med paus under sommaren.

Kom med och skapa studentjournalistikens framtid!

Hur ställer jag upp?

Styrelsens ordförande 2021 Emil hjälper dig vidare – sätt bara ett mejl till emil.widlund@stbl.fi eller Telegramma 044 251 0080.