Placeholder bild för media som inte längre existerar

YH-studerande kan få tillgång till SHVS

En arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet kommer att föreslå att Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS ska ta sig an yrkeshögskolestuderande. Studerandekårerna har redan länge krävt förbättrade och mer jämlika möjligheter till hälsovård.

Få besöker – många behöver

Det är många studerande som behöver rättshjälp i till exempel bostads- och arbetsrelaterade frågor. Då Juristklubben Codex för tionde året erbjuder gratis rättshjälp i Helsingfors ramlar frågorna in per mejl – men få besöker jouren.

Det är helt uppenbart att det finns ett behov av rättshjälpen, men samtidigt är det många som inte tänker på att den finns, säger Mikaela Åkerberg  som är rättshjälpsansvarig vid Juristklubben Codex vid Helsingfors universitet. Juridikstudenterna vid Codex erbjuder studerande vid högskolorna i Helsingfors gratis rättshjälp. Varannan vecka har Codex jour på Svenska studerandes intresseförenings kansli i Nya studenthuset. Det är dock sällan någon tittar in eller ringer för att diskutera sina juridiska problem. De flesta tar kontakt med rättshjälpen per mejl.

Läs mer »Få besöker – många behöver