Lotta Savinko, chef för Akavas jämställdhets- och miljöfrågor.

Känner unga till sina rättigheter i arbetslivet?

Mången studerande arbetar vid sidan om studierna och de allra flesta studerande skaffar sig också sommarjobb mellan läsåren. Ungas rättigheter i arbetslivet är en ständigt aktuell fråga – vilka rättigheter har studerande i arbetslivet och respekterar arbetsgivarna dem? Och hur vanligt är det att studerande ingår så kallade nollavtal?

Vill du veta hur du lyckas i arbetslivet? Pro Studentbladets studentledarseminarium hjälper dig på traven!

I år firades Pro Studentbladets studentledarseminarium inte på Hanaholmen som tidigare, i stället blev det distansfirande hemma i soffan för alla deltagare. Pandemin till trots, hade Pro Studentbladet möjlighet att fira det lite mer småskaligt på nyrenoverade Nylands nation. Vi hade glädjen att ha med den prisbelönta journalisten Antti Kuronen, ordförande för kultur-och forskningscentret Villa Karo i Benin, Maria Björnberg och slutligen, Stefan Lindström, Finlands generalkonsul i Los Angeles. Alla tre gäster tangerade på olika sätt internationellt arbete, nätverkande och att våga i arbetslivet. Kvällen avslutades med en livlig paneldiskussion och prisutdelning.

2021 för med sig stora förändringar för SHVS

SHVS – Studenternas hälsovårdsstiftelse – är en bekant organisation för många universitetsstuderande. Året 2021 bringar med sig en massa förändringar som gäller både universitets- och yrkeshögskolestuderande. Studentbladet har samlat ihop det viktigaste man måste veta om nya regler, tjänster och avgifter. 

Långa köer till studiepsykologer oroar

Det är många studiepsykologer som idag är helt överhopade med jobb. Varför har det blivit så och vad ska man göra om man inte får en tid till psykolog? Studentbladet har frågat experter från Arcada och Helsingfors universitet om saken.

Doktorandstudier – akademisk frihet och mycket ansvar

Att doktorera på ett universitet är en unik chans att bredda sin syn på världen, utveckla sig själv och sina arbetsfärdigheter. Det medför också en unik möjlighet att få mer internationell erfarenhet, nätverka med landets och världens bästa experter och lyfta sin karriär till en helt ny nivå. Studentbladet tar reda på hur det är att doktorera vid Aalto och Helsingfors universitet.