Under kristider förenas regering och opposition

Viruset Covid-19 har förändrat det finländska samhället och den inhemska politiken. Regeringen Marin förklarade att landet befinner sig i ett undantagstillstånd med början från 16 mars. När undantagstillståndet upphör är i skrivande stund oklart. Syftet med undantagstillståndet är att bekämpa viruset.