Hoppa till innehåll

Studenternas EU-valdebatt väckte flera frågor än den svarade på

”Alla partier är typ samma” är en klyscha som man ofta hör av dem som inte är så insatta i politik. Om man följde med SHS, StudOrgs, Thorax, Codex och Teknologföreningens gemensamma EU-valdebatt i Hankens festsal är det ändå lätt att hålla med om det. Studentbladet sammanfattar höjdpunkterna.

Studenternas EU-valdebatt inleddes med miljöpolitik. Politikerna fick frågan om ifall EU borde tidigarelägga sitt mål på koldioxidneutralitet, som nu ligger på 2050.

Samlingspartiets Ted Apter och De Grönas Ville Niinistö var de enda som högt sade att man borde tidigarelägga målet till 2040.

– Om vi har en mer förutsägbar miljöpolitik så är det också bättre för business. Vissa säger att det inte lönar sig att tidigarelägga målen med tanke på industrin, men det stämmer inte, sa Apter.

– Redan med nuvarande politik så når vi 88 procent minskade utsläpp fram till 2040. Det skulle inte vara så svårt att öka den här procenten till hundra, sa Niinistö.

Debattörerna

 • Gashaw Bibani (VF)
 • Dimitri Qvintus (SDP)
 • Ville Niinistö (Gröna)
 • Timo Kaunisto (C)
 • Oscar Byman (SFP)
 • Ted Apter (Saml)
 • Joonas Kiviranta (Sannf)

De övriga debattörerna nämnde inte ett konkret år då EU borde vara koldioxidneutralt, me också de pratade om att EU ska driva en ambitiös klimatpolitik. 

Vänsterförbundets Gashaw Bibani betonade att EU borde arbeta för att hela världen också ska ställa motsvarande klimatmål. Oscar Byman från SFP sa å sin sida att det är viktigt att företagen inkluderas i klimatarbetet. 

– Om SSAB skulle ha valt att bygga sin koldioxidneutrala stålfabrik i Brahestad istället för Luleå skulle Finlands utsläpp direkt minska med sju procent, sa han.

Herrarna till höger var rätt ofta sams. Foto: Kalle Grönroos

Joonas Kiviranta från Sannfinländarna, ett parti som inte direkt är känd för klimatpolitik, nämnde att EU i nuläget gör en felbedömning i att bara främja förnybara energikällor. Enligt honom behöver EU också främja kärnkraft.

– Politiker är dåliga på att gissa vilken teknologisk lösning som är bäst, så all reglering borde vara teknologineutral. Poängen ska vara att minska utsläppen, snarare än att främja någon specifik energikälla, sa han.

Finlands rykte i världen tände gnistan, som snabbt släcktes

Efter miljöfrågan gjordes en snabb sväng via skogspolitiken och energipolitiken (där alla var så gott som överens). Sen gick debatten in på vad Finland borde göra för att locka fler utbytesstuderande.

Kiviranta ställde sig frågande till varför någon skulle vilja komma hit överhuvudtaget, medan Apter och Byman snabbt gick in på att prata om Finlands rykte i världen.

– En viktig sak att signalera är att Finland inte är ett rasistiskt land. Vi borde ändra på budskapet vi ger utåt. På en mer konkret nivå har vi för lite bostäder i de större städerna, och det här måste vi korrigera. På grund av det här har vi bland de högsta boendekostnaderna i EU, sa Apter.

Hanken-alumnen Byman berömde sin alma maters obligatoriska utbytestermin, och sa att fler finländska studerande ute i Europa och världen också skulle ge Finland ett bättre rykte.

Socialdemokraternas Dimitri Qvintus och De Grönas Ville Niinistö talade gärna under studerandenas EU-valdebatt. Foto: Kalle Grönroos

– Ett sätt att locka utbytesstuderande hit är att skicka våra egna studerande utomlands. Därför är det oroväckande att läsa om hur studentutbytena har minskat, sa Byman.

Ville Niinistö betonade att ens ekonomiska möjligheter har en stor inverkan på ifall man kan åka på utbyte. Han nämnde både satsningar som gjorts på Erasmus-programmet under den senaste mandatperioden, men också ökade satsningar som De Gröna vill göra.

Socialdemokraternas Dimitri Qvintus såg frågan som en chans att pika regeringen.

– Att locka människor hit handlar om vilket budskap ett land skickar. För att förbättra det vore första steget att skriva om regeringsprogrammet. När ni vill kasta ut människor som inte får jobb på några månader så är det onödigt att prata att man vill locka flera människor hit, säger Qvintus och pekade mot regeringspartiernas representanter. 

I det här skedet börjar det hetta till bland debattörerna. SFP:s Oscar Byman krävde att få svara på Qvintus kommentar, men moderatorerna styrde diskussionen mot psykisk hälsa, där åsikterna gick betydligt mindre isär. Synd.

Debatten som uteblev

Resten av studenternas EU-valdebatt behandlade både EU:s bråkstakar Ungern och Polen, hur man borde öka valdeltagandet i EU-valet och vilka de största hoten mot EU är. 

Det visade sig ändå finnas en ganska bred konsensus kring de här frågorna, och egentligen också de flesta andra. Och visst är det ju kul att kunna komma överens över partigränserna, men i en debatt är det ändå önskvärt att se skillnader mellan partierna. 

När det fanns meningsskiljaktigheter, handlade det främst om enstaka uppstickare. 

I frågan om ifall EU stödjer Ukraina tillräckligt var till exempel Gashaw Bibani på ett annat spår än de andra.

– Jag är för en starkare fredspolitik än vad vi för just nu. Jag tycker att vi ska fortsätta stödja Ukraina, men vi måste skapa en dialog. Vi kan inte förlänga kriget längre än vad det redan har varit på gång, sa Bibani.

Joonas Kiviranta var däremot för en betydligt hårdare Rysslandspolitik.

– Det är lite pinsamt att vi inte kan producera tillräckligt med ammunition och att vår försvarsindustri inte är tillräckligt snabb. Man måste spela hårt mot Ryssland, och vi kan inte utesluta att skicka soldater till Ukraina. EU ska kanske inte göra det, men som medlemsland är det tänkbart att vi kan skicka utbildare till västra Ukraina, sa Kiviranta och fick medhåll av Ville Niinistö.

Den enda andra vattendelaren var synen på Tiktok, och ifall EU borde förbjuda appen. Ted Apter var skeptisk till ett förbud, även om han ställer sig positivt till reglering.

Så här klarade sig debattörerna:

 • Gashaw Bibani (VF): Hamnade i Qvintus och Niinistös skugga. Stod främst ut i sin syn på vad EU ska göra angående kriget i Ukraina.
 • Dimitri Qvintus (SDP): Hade oftast något att säga. Var egentligen den enda som höll på att sätta igång en riktig debatt. 
 • Ville Niinistö (Gröna): Gammal är äldst. Fem år i EU-parlamentet ger ett informationsövertag som är svårt att slå. Förutsägbar
 • Timo Kaunisto (C): Drog ärligt hemåt i frågor som Centern brukade ha monopol på. Hade kanske inte så värst mycket att ge åt en publik av studerande.
 • Oscar Byman (SFP): Sansad och sakkunnig i de frågor han tog ställning till. Lät ibland lite väl byråkratisk, som en tjänsteman snarare än en politiker.
 • Ted Apter (Saml): Något jämntjock. Pratade gärna om ekonomi och grön tillväxt med en positiv ton, men lyckades inte riktigt stå ut i mängden.
 • Joonas Kiviranta (Sannf): Debattens svarta häst. Svag i värdefrågor, men stark i frågor som teknologi, säkerhet och energi.

– Vi kan reglera sociala medier mera än nu, till exempel i frågor om hur de samlar och använder data. Tiktok får kritik för att vara väldigt beroendeframkallande, men alla sociala medier är det. EU borde inte behandla ett företag annorlunda bara för att det är kinesiskt, sa han.

Centerns Timo Kaunisto var å sin sida mer rakt på sak i sitt resonemang.

Trots de allvarliga minerna var man ofta överens under debatten. Foto: Kalle Grönroos

– Den här sortens reglering har jag mycket mer förståelse för än skogsreglering. Jag tycker att Tiktok ska förbjudas, säger Kaunisto.

Qvintus förhöll sig också positivt till reglering, men inte ett förbud. Även om Tiktok skulle försvinna, skulle det inte vara en garanti för att yttre krafter inte kunde påverka demokratin.  

– Amerikanernas beslut är lite konstigt. Om man tänker på USA:s presidentval 2016 eller Brexit så var det Facebook, ett amerikanskt bolag, som fungerade som ett centralt påverkningsmedel för till exempel Ryssland, sa Dimitri Qvintus.

Du kan se studenternas EU-valdebatt i efterhand här.

Kalle Grönroos är Studentbladets chefredaktör 2023-2024. Han är politices kandidat från Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Etiketter:

Vad tycker du?