Hoppa till innehåll

Kolumn: Konservatismen vilar på jättars axlar

KD-ungas vice ordförande Arvid Karell skriver om vilken roll historien och tidigare generationers insatser ska spela i dagens politik.

Konservatismen är sen länge känd som en antirevolutionär ideologi. Med det menas att samhället inte ska förändras via omstörtning av det bestående. 

Konservatismen har ju ändå sina rötter i vad britten Edmund Burke skrev i Reflektioner om franska revolutionen. Där skriver han om de grymma baksidorna av det som hände i Frankrike i slutet av 1700-talet, och lidandet som kom utav det.

Men hur vill en konservativ förändra samhället då?

En konservativ vill bygga vidare på det som redan finns, på det som föregående generationer har åstadkommit. 

Det här kräver en hel del förståelse: Både för hur man har kommit dit man är idag, men också för grunden till varför samhället ser ut som det gör och hur man har tagit de beslut som har tagits.

Ett dagsaktuellt politiskt exempel jag kan ge då det gäller att bygga vidare utgående från en existerande grund är AI. Många partier kommer nu att ta fram sin egen AI-politik, och politiken kommer sannolikt att se annorlunda ut för de olika partierna. 

Vilka möjligheter och vilka hot partierna ser, hur de vill implementera sina förslag och vilka utfall de önskar kan variera, både lite men också väldigt mycket.

Det här är inte politik som tidigare funnits, men den förändrar ändå inte partierna i grunden. Däremot är det politik som bygger vidare på den grund som redan finns.

På samma sätt vill en konservativ bygga samhället vidare. En konservativ ser människan som någon som står på en jättes axlar. 

Vi ser längre än vad tidigare generationer har sett eftersom vi har en grund att stå på. En grund som har byggts under århundraden, ibland till och med årtusenden. Och vi som lever nu har också som uppgift att bygga vidare för kommande generationer. 

Den visdom och de erfarenheter som historien och jättarna vars axlar man står på kan ge överträffar oftast individens kunskap och förmåga att bygga vidare på egen hand. Därför är grunden så viktig om man ska föra samhället framåt.

Att bygga vidare handlar inte bara om att ta i det förflutna i betraktande, utan om att ge ett stabilt fotfäste för de nästkommande som vill se längre och nå högre.

Arvid Karell är KD-ungas vice ordförande 2024-2025.

Etiketter:

Vad tycker du?