Hoppa till innehåll

Vapaan Taiteen Tila i farozonen när Konstuniversitetet sparar

I över ett årtionde har Konstuniversitetets studerande fått ordna konserter, utställningar och andra sorters konstnärliga evenemang i Vapaan Taiteen Tila i Sörnäs. Hur läget kommer att se ut från och med i höst är ändå oklart. Orsaken är bekant – universitetet ska spara, och ingen går säker.

Lördagskvällen skymmer, men Sörnäs är fyllt av liv. Folk iklädda läderrockar, knästövlar och med nyöppnade ölburkar i handen skyndar sig skrattande till veckoslutsfirandets nästa station. 

Ett stenkast därifrån, på en otippad gränd nedanför Katri Valas park, är stämningen annan. Utanför ingången till ett bombskydd står en klunga rökare. Mellan de tunga metalldörrarna sipprar ett grönt ljus ut. “Vapaan Taiteen Tila” står det i lysande bokstäver på klippväggen.

Vapaan Taiteen Tila (VTT) är en lokal där Konstuniversitetets studeranden och alumner kostnadsfritt kan ordna evenemang. Utrymmet grundades år 2013, sedan dess driver Konstuniversitetets studentkår (KonSt) utrymmet med finansiering från universitetet.

Vapaan Taiteen Tila är sannolikt Helsingfors snyggaste bombskydd. Foto: Ivar Sundman

Och trots över ett decennium av populär och innovativ kulturverksamhet på studerandenas initiativ kan VTT:s tid till hösten få ett abrupt slut. 

– Hittills har understödet från universitetet inte varit ett problem, trots att vi aldrig fått beslut för mer än ett år i taget. Under de senaste åren har det ändå skett ett kulturskifte. Det här är en värderingsfråga, för universitetet handlar det inte om stora summor, säger TaiYo:s generalsekreterare Lauri Grünthal.

I samma zoomsamtal som Grünthal deltar även VTTs koordinator Karoliina Korvuo och Elli Kujansuu som är styrelsemedlem i KonSt.

Ett av Konstuniversitetets stora utmaningar sen dess grundande har varit att främja samarbetet mellan sina tre akademier. Korvuo ser VTT som en mycket viktig faktor i skapandet av ett sådant samarbete.

Karoliina Korvuo har sett flera lyckade samarbeten i Vapaan Taiteen Tila. Foto: Privat

– VTT grundades när man slog ihop Sibeliusakademin, Teaterhögskolan och Bildkonstakademin. Sedan dess har utrymmet fungerat som en mötesplats för aktörer från helt olika branscher. Under mitt år som koordinator har jag fått vara bakom kulisserna och sett de fruktbara möten konstnärer emellan som frodas i den omgivningen. Den begränsade tekniken vi har att erbjuda ger också upphov till kreativa och nytänkande lösningar, säger hen.

Hen poängterar också att eftersom en stor del av evenemangen som sker på VTT är gratis, så gör utrymmet studerandenas konst tillgänglig för alla Helsingforsbor. 

– Till och med ungdomar i gymnasieåldern hittar dit, säger Korvuo.

Universitetet vänder på alla stenar

Just ikväll är det konstkollektivet Myös som ordnar evenemang i VTT. Infestation (we cannot be repelled) är ett queer maskeradrave med transformation och insekter som tema. Techno och sorl fyller luften och varje hörn av den grottliknande lokalen är kantat med konst- och ljusinstallationer. 

På ett långbord ligger kläder, tygstycken, limpistoler och alla tänkbara pysselredskap som deltagarna uppmanas att utsmycka sig med. Långt inne i tunneln sitter ett DJ-bord, drömlikt insvept i ett tunt tyg. På väggen bakom projiceras videokonstverk med digitalt brus och insekter. 

Stämningen är fri, drömsk och förvånansvärt lugn. Medan vissa dansar sitter andra och pratar i en vackert upplyst soffgrupp utsmyckad med blommor.

En konstinstallation med en gammal TV på golvet i vapaan taiteen tila.
Installationerna var av alla dess slag. Foto: Ivar Sundman

– Fria utrymmen som Vapaan Taiteen Tila är mycket betydelsefulla, de främjar kreativitet och skapar bredare möjligheter för samhörighet och engagemang både för Konstuniversitetets studerande och helsingforsare, skriver Myös ordförande Tuuli Pohjola i ett meddelande till Studentbladet.

Om då Vapaan Taiteen Tila är ett så fungerande koncept, där den konst universitetet producerar får synlighet och studerandena får möjlighet att utveckla sina färdigheter, varför ska man då stänga ner det? 

Enligt Konstuniversitetets rektor Kaarlo Hildén är det till stor del en budgetfråga, men än är inget slaget i sten.

– Så länge omställningsförhandlingarna är igång ser vi över alla inbesparingsalternativ. Det är inte uteslutet av vi skulle hitta ett alternativ där det vore möjligt att bevara Vapaan Taiteen Tila. Sen handlar det inte bara om att minska på kostnaderna, utan också att öka investeringarnas effektivitet, säger han.

Konstuniversitetets rektor Kaarlo Hildén säger att Konstuniversitetet drabbas hårdas när regeringen vill effektivera högskoleutbildningen. Foto: Veikko Kähkönen/Konstuniversitetet

Planen är alltså inte att bara stänga ner det omtyckta utrymmet för att spara pengar, utan snarare att se över universitetets möjligheter att göra sin verksamhet mer kostnadseffektiv. 

Ett av alternativen skulle vara att samarbeta med Helsingfors stad, något som Konstuniversitet inledde en diskussion om redan för ett par år sedan. Hildén tror att man till exempel via staden kunde hitta utrymmen som ännu bättre lämpar sig för universitetets behov.

– En kritik som vi har fått är att VTT ger möjligheter för vissa typer av konstnärligt arbete, men att det är många som inte kan dra nytta av det. Vi borde ha ett bredare utbud av möjligheter och mångsidigare utrymmen. Det vi behöver är inte bara en kostnadseffektiv lösning, utan också en där det finns lika möjligheter för alla att göra sin konst, säger han.

Regeringens effektivitetstänk i klar konflikt med konsten

Hildéns tankar om fritt konstnärligt uttryck, jämlikhet och mångfald står i stark kontrast till Kujansuus upplevelser som studerande. Hen har, liksom Grünthal, känt av ett kulturskifte. Den möjliga nedstängningen av VTT har också blivit något som för studeranden symboliserar ett bredare skifte i studiepolitiken.

– Först målas det upp en bild av att Konstuniversitetets verksamhet är på världsnivå och att den bör värnas om, men när man väl kommit in i studierna märker man att det finns mycket lite utrymme att experimentera eller vandra utanför sitt huvudämne. Helst ska man bli färdig så fort som möjligt, säger Kujansuu.

Enligt rektor Hildén är det Undervisnings- och kulturministeriets alltmer resultatorienterade finansieringsmodeller för universiteten som gett upphov till den förändringen studerande känt av. Förra veckan godkände regeringen en ny finansieringsmodell för högskolorna, som i ännu högre grad betonar att studerande ska bli klara inom utsatt tid. Reformen träder i kraft 2025.

Hildén anser att Konstuniversitetet träffas hårdast av reformens negativa konsekvenser.

Ett rave i Vapaan Taiteen tila.
Om du gillar ställen som dessa, ska du ta vara på chansen. På hösten kan det vara borta. Foto: Ivar Sundman.

– Det är en svår situation och balansgång. Just på grund av att våra studerande har ett behov av att experimentera och kanske dra ut på studierna för att mogna som konstnärer, så sätter det här mycket press på oss, säger han.

Konstkollektivet Myös som ordnade evenemanget Studentbladet besökte på Vapaan Taiteen Tila representerar å sin sida en till synvinkel. Konstuniversitetet tillåter arbetsgrupper att använda utrymmet så länge åtminstone en av arbetsgruppens medlemmar själva studerar där. Det här betyder att också konstnärer som inte studerar på Konstuniversitetet har möjlighet att använda utrymmet.

Myös ordförande Tuuli Pohjola skriver till Studentbladet att VTT spelar en stor roll i att lindra den akuta brist på utrymmen som det fria konstfältet lider av.

– Det är en konstant utmaning att hitta utrymmen för att ordna DIY-evenemang i Helsingfors. Detta begränsar stadens kreativa och konstnärliga kapacitet och förminskar dess kulturella potential. Sådana utrymmen är ovärdeliga – deras värde finns utanför finansiella parametrar. Jag hoppas att Konstuniversitetet skulle uppmärksamma detta värde på en strategisk nivå, säger hen.

Ivar Sundman (hen/hens) är klimat- och människorättsaktivist, studerande och redaktör på Studentbladet 2022-2023.

Vad tycker du?