Hoppa till innehåll

Vi frågade vad det sexigaste huvudämnet är – så här svarade ni

Studentbladet har tagit reda på vilket det sexigaste huvudämnet är. Resultaten visar att Studentbladets läsare verkar gilla teknologer och humanister, medan ett studieområde visade sig vara överlägset osexigast. Vi frågar varför.

Upplägget är följande: Vi skapade ett formulär där vi frågade Studentbladets läsare vad det sexigaste huvudämnet är. Vi frågade också vad de själva studerar, och som bonusfråga fick man skriva vad man tycker att det minst sexiga man kan studera är.

Så småningom började svaren välla in, och resultatet är följande:

De sexigaste studieområdena

Reds. anm. I kategorin ”annat” fanns svar som bla.a. ljudteknik, brandman, hantverk och klasslärare. Grafik: Kalle Grönroos

I kategorin som flest personer hade svarat att är sexigast, teknik och naturvetenskaper, var svaren både mer och mindre detaljerade. Vissa svar var mer allmänna, i stil med ”något svårt som matematik eller liknande”. Andra var däremot betydligt bättre på att specificera det sexigaste huvudämnet inom teknik eller naturvetenskaper.

”Bioteknik. Man jobbar med att manipulera och redigera gener. Playing god men får mycket betalt”

Öppet svar i undersökningen

Som grafen visar var också humanistiska ämnen väl representerade bland de sexigaste huvudämnena. Och även om vissa också här bara svarade på ett allmänt plan, så var de flera som nämnde vilka specifika ämnen inom humaniora som är heta.

Att studera språk (i det här fallet franska och ryska), konst och musik ansågs åtminstone vara sexigt.

Men vad är det då som gör vissa studieområden sexiga och andra mindre sexiga? Jag ställer frågan av psykologiprofessor Patrik Jern och psykologidoktoranden Catharina Walldén vid Åbo Akademi.

– Folk tenderar att leta efter partners som på något sätt liknar dem eller har liknande värderingar. I de öppna svaren kommer det också fram att många uppskattar intelligens och någon slags förmåga eller talang, säger Walldén.

Vad man tycker att är sexigt är inte nödvändigvis samma sak som vem man skulle dejta, förklarar doktoranden Catharina Walldén. Foto: Privat

Jern lyfter upp att de juridikstuderande som svarade på formuläret svarade att antingen juridik eller medicin är det sexigaste man kan studera. Också de flesta teknologer som svarade på formuläret svarade att olika inriktningar av teknik är det sexigaste man kan studera.

”Att spela ett instrument och dessutom vara så bra på det gör vem som helst tusen gånger hetare än vad de egentligen är. (Bonuspoäng om de uppträder i kostym.)”

Öppet svar i undersökningen

– De som studerar till traditionella statusyrken verkar starkt föredra andra statusyrken. Bland dem som studerar generalistämnen som humaniora eller samhällsvetenskaper ser man däremot en brokigare flora av sexiga studieinriktningar, säger han.

Ingen (av de som svarade) gillar hankeiter

Studentbladets läsare kunde alltså inte nå fullständig konsensus över vilket det sexigaste huvudämnet är. 

Däremot fanns det rentav en häpnadsväckande enighet i frågan om vad det minst sexiga studieområdet är:

Ekonomi, och närmare sagt ekonomi på Hanken.

De osexigaste studieområdena

Reds. anm. I kategorin ”annat” fanns svar som bla.a. småbarnspedagogik, fysioterapi och att inte studera alls. Grafik: Kalle Grönroos

Hanken var också den enda högskolan som nämndes vid namn i samband med frågan om vad det minst sexiga man kan studera är.

– Ingen har heller nämnt ekonomi som det sexigaste man kan studera. Det väcker ju frågan, varifrån uppstår den här spänningen?, frågar Jern.

”Ligger en osexig aura över Hanken.”

Öppet svar i undersökningen

I rättvisans namn ska det nämnas att bara två ekonomie studerande svarade på Studentbladets formulär. Dessutom var ingen av dessa hankeiter. Det här kan man säkerligen dra några slutsatser om, men det får bli till en annan gång.

Ett annat område som dissades en del var humaniora. Här nämndes främst teologi, men också bland annat filosofi och historia.

Jern förvånas av den tillsynes stora klyftan mellan alla andra studieinriktningar och hankeiter. Foto: Privat

– Teologi kan förklaras av att det inte är särskilt många som är religiösa mera, speciellt bland unga. Däremot förstår jag bara att man har svarat filosofi om man inte har någon aning om vad filosofi egentligen är, säger Jern.

Walldén tror å sin sida att orsaken till att människor nämner teologi som det minst sexiga huvudämnet kan komma från att det kan associeras med att vara gammalmodig och konservativ.

Osexigt huvudämne ingen orsak för desperation

Om du då är en hankeit, teolog eller något som helst som har kommit upp på listan av de minst sexiga huvudämnena, är det bara att ge upp och inse att man får lov att byta huvudämne för att ha en chans att hitta en partner?

Svaret är nej, tvärtom kan det hända att man trots ett osexigt studieområde har väldigt goda förutsättningar att hitta en livspartner. Hur sexigt ett yrke anses vara verkar inte överensstämma med hur sannolikt eller gärna man vill ha en partner som har det yrket. 

– En undersökning visade att bara 30 procent av heterosexuella kvinnor tycker att bokförare är sexiga, men att upp till 80 procent skulle dejta en bokförare, säger Walldén.

”Jag orkar inte med någon som ska ifrågasätta allt.”

Öppet svar av respondent som uppgav filosofi som det osexigaste man kan studera

Vem man tycker att är sexig och vem man vill vara i långa förhållanden med är alltså olika saker. Det kan ha att göra med att ens preferenser ändras med åren, men också att man i något skede inser att många traditionellt sexiga branscher har sina avigsidor.

– Till exempel yrken som bartender eller flygvärdinna kan låta glamorösa när man är yngre. Men när man blir äldre så inser man att det innebär att man är borta långa tider eller jobbar oortodoxa arbetstider när alla andra är lediga. Då kan det ställa till med problem, säger Jern.

Kan man säga att det grovt sagt handlar om spänning eller stabilitet?

– Något i den stilen, instämmer både Jern och Walldén.

Kalle Grönroos är Studentbladets chefredaktör 2023-2024. Han är politices kandidat från Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Etiketter:

Vad tycker du?