Hoppa till innehåll

Kolumn: Erasmus i farozonen – studerande, glöm inte EU-valet!

Svensk Ungdoms ordförande Julia Ståhle uppmuntrar studerande att rösta i EU-valet. Erasmus plus-utbytena står på spel, och med det också en ökad förståelse mellan medlemsländernas invånare.

EU-valet är valet med det lägsta valdeltagande bland unga. Det här förklaras oftast med att EU:s beslutsfattande känns avlägset. Många tycker att det är lite oklart hur det hela fungerar och vad man egentligen kan besluta om i unionen. 

Allt det här visar att politiker måste satsa allt mer på att föra fram varför det är viktigt för Finland att vara aktivt med i unionen och varför det är det är värt att rösta. Därför vill jag lyfta fram något som är ytterst aktuellt för studerande: Erasmus-utbytena!

Precis som i den nationella politiken kommer man också på europeisk nivå vara tvungen att se över budgeten och hur den fördelas. 

Det har bland annat lyfts fram att Erasmus plus-stipendierna är i farozonen för besparingar. Det här påverkar mångas möjligheter att åka på utbyte, som trots allt inte är gratis. 

Återigen är vi i en situation där besparingar tas från den grupp som målas upp för att vara framtiden, och jag frågar återigen: Hur ska vi vara framtiden om våra möjligheter nu stramas åt? 

Flera fördelar med utbyte

Att uppleva andra delar av Europa, se den vardag man lever där och lära känna nya personer skapar en gemensam anda – en europeisk identitet if you will. Denna gemenskap är extremt viktig för att vår viktiga union ska fungera också i framtiden. 

Vi behöver förstå varandra för att minska på polariseringen som redan finns nationellt, men som också börjar synas i EU-parlamentet. Utbyte är också viktigt för medlemsstaterna själva. Våra länder går miste om stor potential att utvecklas inom olika branscher om alla drar sig åt sina egna håll. 

Vår kontinent, union och region behöver samarbete och utbyte av idéer för att hållas med i de olika tävlingarna på världsmarknaden och i det nuvarande geopolitiska läget. Genom att satsa på mobiliteten och den fria rörligheten stärker vi potentialen för EU att spela bland de stora spelarna. 

Det kanske viktigaste med utbyten är ändå att de ger en möjlighet till otroligt mycket på ett personligt plan. Flera beskriver sin tid utomlands som den bästa i deras liv. De blir berikade med nya perspektiv, nya bekantskaper och nya färdigheter som de tar med sig livet ut. 

Att begränsa denna möjlighet till enbart en liten grupp är inte den union av möjligheter som jag ser. Vi måste se till att personer från olika bakgrunder också i fortsättningen har möjlighet att åka på utbyte till ett annat EU-land. Det här är viktigt ur individens perspektiv – men också för unionens framtid. 

Besparingar på unga har oftast väldigt liten positiv effekt på budgeten –  men en stor negativ effekt på nutid och framtid.

Julia Ståhle är ordförande för Svensk Ungdom.

Etiketter:

Vad tycker du?