Hoppa till innehåll

Utländska studerande känner ingen plikt att stanna i Finland: ”De känner sig mindre säkra”

Under en tid då näringslivet ropar efter sakkunniga, både inhemska och utländska, tänker regeringen göra det svårare för invandrare av alla dess slag att komma till och stanna i Finland. Vi har pratat med internationella studerande vid Arcada för att ta reda på vad de tycker om regeringens planer.

– Jag älskar hur lugnt och tyst det är i Finland. Det är lätt att studera här, man behöver inte stressa så mycket, säger Mahika Raj. Hon är 21 år gammal, kommer från Indien och studerar företagsekonomi på Arcada.

Eftersom Raj kommer från ett icke-EU-land kostar hennes studier 9500 euro per läsår. Hon har ett stipendium som täcker halva läsårsavgiften, alltså 4750 euro, men betalar i slutändan tiotusentals euro för sin högskoleutbildning.

– Människorna är ganska tystlåtna, men jag skulle nog säga att Finland är ganska välkomnande för internationella studerande, säger hon.

Pamela Okelu, Zao Le och Mahika Raj har nästan bara positiva saker att säga om Finland, trots att regeringen gör det för jävligt att stanna här. Foto: Kalle Grönroos.

Det ska det ändå bli ändring på under den nuvarande högerkonservativa regeringen. Regeringen vill ändra på mycket i invandringspolitiken, men bland de hårdaste förändringarna är att arbetskraftsinvandrare blir utvisade ur landet om de blir arbetslösa och inte hittar jobb på tre månader.

Det planeras också krav på att arbetskraftsinvandrare måste tjäna minst 1600 euro i månaden för att få behålla sitt uppehållstillstånd. Dessutom vill regeringen skärpa kraven för att få medborgarskap.

De internationella studerande som jag pratar med är inte så taggade på de här förändringarna. Pamela Okelu kommer från Nigeria, studerar till sjukskötare och är redan finländsk medborgare. Trots sitt medborgarskap överväger hon ändå att flytta.

– Det är svårt att säga vad jag gör i nuläget. Finland har sina för- och nackdelar, och om nackdelarna väger högre än fördelarna så flyttar jag nog härifrån, säger hon.

Trots statistik om att över hälften av personer med afrikanskt ursprung har upplevt rasism i Finland så är det inte rasismen som Okulu anser att är det största problemet. Rasism finns överallt, säger hon.

Pamela Okelu är finländsk medborgare, men överväger ändå en flytt. Foto: Kalle Grönroos

– Språkfrågan är nog viktigast för mig nu. Om min arbetsplats ger mig möjligheten att lära mig finska skulle jag vara glad. Annars kan det bra hända att jag tar mina kunskaper någon annanstans, säger Okulu.

Både Raj och Okelu säger att de skulle flytta till något engelskspråkigt land om de flyttar bort från Finland.

Finskan är för jävlig och undervisas för lite

Enligt Utbildningsstyrelsen fanns det 26 500 internationella studerande i Finland år 2022. Det här är ungefär åtta procent av alla högskolestuderande i Finland, och siffran har vuxit betydligt på 24 år. År 2000 fanns det bara drygt 6000 internationella studerande i Finland.

Enligt regeringsprogrammet ska man öka incitamenten för utländska studerande att stanna kvar i Finland för att jobba, men både Raj och Okulu är skeptiska. Raj berättar att många som hon har talat med vill stanna i Finland, men att den nuvarande regeringen gör det svårare.

– De börjar märka att Finland kanske sen heller inte var det land de först trodde. De börjar känna sig allt mindre säkra här, säger hon.

Trots att den nuvarande regeringen skjuter sig i foten när det gäller att få utländsk högutbildad arbetskraft att stanna i landet, så fanns det mycket ovisshet bland utländska studerande också under Marins sosseregering.

Mahika Raj trivs i Finland, men det är ingen garanti för att hon stannar här. Foto: Kalle Grönroos

En utredning från 2021 visar att hälften av utlänningar som studerar i Finland vill stanna kvar i landet efter att de har utexaminerats. 40 procent vet inte vad de gör efter studierna, medan 10 procent är säkra på att de flyttar bort.

Förutom ekonomin och arbetsmöjligheter så är det främst samhällets öppenhet, språkpolitiken och integrationen som nämns som sporrande faktorer när utländska studerande ska välja ifall de stannar i Finland eller inte.

För många är kravet på finskakunskaper i arbetslivet ett stort hinder. Det här görs värre av att högskolornas finskundervisning i de engelskspråkiga utbildningarna är väldigt begränsad.

Också Rajs egna motivation att stanna i Finland har minskat. Efter en tyngre början på studietiden i Finland kom hon in i kretsarna, lärde sig mera om landet och började fundera på att stanna här permanent och kanske skaffa medborgarskap.

– Sen kom nyheterna om hur regeringen vill skärpa migrationslagarna och villkoren för att få medborgarskap. Jag blir klar nästa år, och jag får bara tre månader på mig att hitta jobb. Det räcker helt enkelt inte, säger hon.

Finns också förståelse för regeringens planer

Utländska studerande ska ändå inte klumpas ihop i tron om att de alla tycker att regeringen är skit och istället borde göra det lätt för alla att ta sig till Finland oavsett orsak. Strax efter att jag har talat med Raj och Okulu i Cor-huset bredvid Arcada kommer 20-åriga Zoa Le in.

Hon kommer från Vietnam och studerar också företagsekonomi. Också hon är väldigt nöjd med både studierna och Finland i allmänhet. Och till skillnad från Raj och Okulu har hon en del förståelse för regeringens planer.

– Det finns en massa människor som kommer hit för att studera och hitta ett bra jobb. Men det finns också sådana som kommer hit bara för att ha någonstans att vara och som sedan lyfter pengar av FPA. Det är orättvist för oss som kommer hit och vill arbeta, säger hon.

Zao Le vet inte vad hon ska göra efter sina studier, men en flytt tillbaka till Vietnam lär inte vara aktuell. Foto: Kalle Grönroos

Jag frågar Le vad hon tycker om regeringens planer att häva arbetskraftsinvandrares uppehållstillstånd. Hon medger att det är en svår fråga, men hon försöker se på saken ur regeringens perspektiv.

– Att hitta jobb är alltid svårt. Men hur ska regeringen skilja på sådana som aktivt söker jobb och sådana som bara säger att de gör det men egentligen bara lever på bidrag?, säger hon.

Hon önskar ändå att regeringen skulle ha mer förståelse för att ingen är immun mot att bli arbetslös. Man kan lätt mista sitt jobb bara för att ens arbetsgivare skalar ner sin verksamhet.

– Det finns många människor som har potential att hitta bra jobb och som vill jobba hårt och också med tiden bli finländare. Det att man förlorar sitt jobb har inte alltid att göra med en själv. Men vi har redan tur i och med att vi får komma till Finland. Nu måste vi bara hitta ett sätt att få stanna här.

Kalle Grönroos är Studentbladets chefredaktör 2023-2024. Han är politices kandidat från Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Vad tycker du?