Hoppa till innehåll

Det hotade vuxenutbildningsstödet viktigt då flera äldre studerar vid universiteten

Många studerande inleder högskolestudierna efter studenten eller efter ett mellanår. Men hur är det att inleda studierna över tio år efter examen från andra stadiet?

Maria Alopaeus från Helsingfors är 32 år gammal. Hon inledde sina biologistudier vid Helsingfors universitet (HU) den här hösten. Alopaeus är sedan tidigare fysioterapeut men hennes intresse för biologi har funnits länge.

– Jag ville helt enkelt inleda något nytt, säger hon.

De flesta av Alopaeus kurskamrater är mycket yngre än henne. Utöver Alopaeus är det endast en annan första årets studerande som är över 28 år. Innan studierna började funderade Alopaeus en del på den eventuella stora åldersskillnaden mellan henne och hennes blivande kurskamrater. Det lär ändå inte bli ett problem.

– Jag vill den här gången fokusera mera på studierna.

Maria Alopaeus, 32, har inlett sina studier i biologi vid Helsingfors universitet den här hösten. Foto: John Illman

Alopaeus är nöjd över valet att börja studera biologi och tycker att studierna är intressanta. Vad gäller tiden som studerande ser hon den här perioden som värdefull och hon förstår att många vill uppleva studielivet. Alopaeus anser att gemenskapen bland biologistuderandena är bra.

– Det att vår grupp är liten, och att vi alla är svenskspråkiga, tror jag att är två bidragande orsaker till att gemenskapen är god, säger hon.

Alopaeus kombinerar studerandet med företagande och hemma har hon en hund. Studieevenemang som går under sena kvällar, som sitzar, är alltså svåra att delta i.

– Jag är intresserad av studie-evenemang som berör idrott och motion, säger hon.

Viktigt att träffa andra

Risto Teerikoski, 29 år, studerar juridik vid Åbo Akademi. Teerikoski arbetar inom rederibranschen där han intresserade sig alltmer för juridiska frågor.

– Jag ville fördjupa mig i juridiken och valde att söka in till ÅA, säger han.

Teerikoski kombinerar juridikstudierna med heltidsarbete. Han anser att då man inleder sina studier är det viktigt att träffa kurskamraterna vid olika studieevenemang för att bli en del av gemenskapen.

Risto Teerikoski, 29, tror allt fler äldre studerande kommer att inleda högskolestudier i
framtiden. Foto: John Illman

Teerikoski bor på Åland, men tog semester under september för att delta i grundkurserna och hinna träffa kurskamraterna under gulisevenemangen. Han ser inga problem med att bo på Åland och åka in till Åbo för tentamen.

– Jag deltog i så många evenemang som jag bara hann med under gulisveckan. Av årets gulisar är jag överraskad över hur många som är lite äldre. Jag är långt ifrån äldst, säger han.

Han tillägger att det samtidigt är viktigt med disciplin för att avklara studierna trots arbete vid rederiet dagtid.

Ojämlikt läge om vuxenutbildningsstödet slopas

Omkring 30 000 finländare får vuxenutbildningsstöd, och för många äldre studerande är stödet centralt. Regeringen Orpo planerar trots allt att slopa det. Stödets syfte är att ge äldre studerande en inkomst vid studieuppehåll från arbetslivet. Enligt planerna ska stödet slopas från och med augusti nästa år.

Maria Alopaeus lever på sin företagarinkomst och studiestöd. Hon lyfter inget vuxenutbildningsstöd, men vill inte att det avskaffas.

– Jag planerar att lyfta stödet från januari fram tills det planeras att avskaffas. Efter det använder jag mig av studiestödet, säger hon.

Risto Teerikoski använder sig inte heller av vuxenutbildningsstöd då han arbetar heltid. Han ser trots allt stödet som mycket viktigt för de studerande som har familj. Han tror att det blir allt vanligare att äldre studerande inleder högskolestudier.

Miika Sahamies vid Akava stöder inte ett avskaffande av vuxenutbildningsstödet. Foto: John Illman

– Innan jag inledde studierna kände jag knappt någon äldre studerande. Jag tror däremot att allt fler, efter en tid i arbetslivet, vill bredda sin kunskap och därför blir det här allt vanligare i framtiden, säger han.

Innan studerande är berättigade till vuxenutbildningsstöd ska man ha varit åtta år i arbetslivet. Miika Sahamies från Centralorganisationen för högutbildade, Akava, förklarar att många i arbetslivet önskar vidareutbilda sig.

– Det här kommer fram bland annat i våra egna undersökningar. Många har svårt att kombinera studier och arbete och det är viktigt att det finns konkreta sätt för hur man kan vidareutbilda sig, säger han.

Liksom Teerikoski anser Sahamies att det i framtiden blir vanligare att äldre studeranden väljer att avlägga högskolestudier. Han nämner den gröna omställningen och digitaliseringen i samhället som förändrar arbetsmarknaden.

– Om vuxenutbildningsstödet avskaffas måste det finnas ett konkret jämlikt alternativ. Det finns inte nu. Om stödet avskaffas är det oftare förmögna personer som har möjlighet att vidareutbilda sig, säger Sahamies.

John Illman är frilansjournalist. Du kan läsa hans tidigare alster för Studentbladet genom den här länken.

Vad tycker du?