Hoppa till innehåll

Ryskastudier på ÅA intresserar trots kriget – ”Finland kommer alltid att ligga bredvid Ryssland”

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har lett till att finländska relationer med vårt östra grannland har brutits på ett sällan skådat sätt. Vid Åbo Akademi, som erbjuder den enda svenskspråkiga ryskautbildningen på högskolenivå i landet, är ändå intresset för att studera ryska på en normal nivå.

Susanna Westerholm kommer från Åland och studerar för första året på kandidatprogrammet ryska språket och litteraturen vid Åbo Akademi. Westerholm sökte ursprungligen in till Åbo Akademi med psykologi som första alternativ och ryska som andra alternativ, men säger att hon är nöjd med hur utbildningen har kommit igång.

– Jag har nu psykologi som biämne och ryska som huvudämne, men i något skede kan det hända att jag byter så att jag istället har psykologi som huvudämne och ryska som biämne, säger hon.

Susanna Westerholm medger att ryskastudier inte alltid anses vara eftersträvansvärda. Foto: Privat

Westerholm är mest intresserad av ryska kulturen och språket, snarare än politiken. Invasionen har alltså inte påverkat hennes intresse att studera språket negativt. Tvärtom har det bara gett henne flera orsaker att studera ryska. Att ha bra språkkunskaper är ett extra tillägg. I osäkra tider blir sådant ännu mera relevant.

Westerholm har ändå en studiekompis vars föräldrar inte hade varit entusiastiska när det kom fram vilket program kompisen antogs till. Hon är medveten om att den allmänna uppfattningen inte alltid är så positiv.

– En kompis föräldrar hade varit glada när hen fick studieplats. Entusiasmen hade svalnat när de fick veta linjen, säger hon.

Tiotals fler sökande till magisterprogrammet i ryska

Martina Björklund är professor i ryska språket vid Åbo Akademi och ämnesansvarig. Hon har också märkt nya attityder bland studeranden. Men på samma sätt som med Westerholm har de inte varit negativa.

– Jämfört med förra året var det i vårens antagning totalt något färre som över huvudtaget sökte till ryskaprogrammet, men det var något fler som lade ryskan som första alternativ, påpekar hon.

Det är inte lätt att börja studera ryska. Det här främst på grund av att det väldigt sällan går att studera språket i finlandssvenska grundskolor eller gymnasier.

Björklund påpekar att Åbo Akademi i princip är sista möjligheten för dem som vill studera språket gratis och effektivt, åtminstone på svenska. De flesta börjar därför från noll, vilket ofta leder till en krävande, men viktig utbildning.

Enligt ryskaprofessor Martina Björklund kommer undervisning i ryska alltid att behövas. Foto: Åbo Akademi

I Finland kan man studera ryska på som huvudämne vid flera universitet runt om i landet. Till exempel vid Helsingfors Universitet har ändå ryskan tappat i popularitet, medan ukrainska har fått ett stort uppsving.

Finländska universitet som erbjuder heltidsstudier i ryska

  • Åbo Akademi
  • Helsingfors universitet
  • Åbo universitet
  • Jyväskylä universitet
  • Tammerfors universitet
  • Östra Finlands universitet

Intresset att studera ryska vid Åbo Akademi är ändå stabilt. Björklund berättar att siffrorna har hållits på en stadig nivå de senaste åren. Mängden antagna har hållits på samma nivå under det senaste årtiondet. År 2022, då Rysslands anfall inleddes, skedde ingen förändring i mängden antagna.

– Finland kommer alltid att ligga bredvid Ryssland, och oberoende av relationerna till landet så behövs det folk som kan språket, säger hon.

Däremot fanns det en märkbar skillnad vid ansökningarna direkt till magisterprogrammet. Björklund berättar att magisterprogrammet i ryska har möjlighet att ta in fem studerande på det här sättet varje år, och varje år brukar det vara mellan fem och tio sökande. År 2022 var det hela 63 sökande till programmet.

En stor del studerande som söker till det här programmet har en rysk bakgrund. Björklund tror att en av orsakerna till ökningen i sökandet har att göra med möjligheterna till studerandevisum.

– Också under sovjettiden var det många som inte gillade det politiska systemet, men folk besökte nog landet ändå för kulturens skull. I dagens läge verkar det ändå som att folk på det hela taget inte vill tillbaka till Ryssland, säger Björklund.

Sigurd Möller studerar det ena och det andra vid Åbo Akademi. Vid sidan om studierna arbetar han med evenemangsproduktion.

Vad tycker du?