Hoppa till innehåll

Petteri Orpo för 27 år sen: ”Studerande måste lära sig att kräva mera”

År 1996 var den 27-årige Petteri Orpo nyvald generalsekreterare för Finlands studentkårers förbund. Då tog han ställning för både högljudd intressebevakning och det obligatoriska studentkårsmedlemskapet. Studentbladet återpublicerar nu hela artikeln, som Studentbladets dåvarande chefredaktör Mikael Schulman skrev.

Orpo har ett förflutet som styrelsemedlem i TYY, och har varit studentkårens generalsekreterare sedan 1994. Han ser jobbet på FSF:s kansli i Helsingfors som en naturlig fortsättning.

– Mitt jobb går i första hand ut på att sköta förbindelserna mellan FSF och omvärlden. Dels ska kontakterna skötas neråt, till de olika studentkårerna, och dels uppåt, till undervisningsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Akava, räknar den nye generalsekreteraren upp.

Van som han är med studentkårernas samarbete i Åbo, är Orpo också glad åt att ÅAS bidragit med en medlem till styrelsen.

FSF har en budget på ungefär 4 miljoner mark. Av summan är 1 200 000 mark statliga bidrag, resten medlemsavgifter. Varje studerande betalar 23 mark av sin kåravgift till FSF.

Mycket har förändrats på 27 år, men Orpos frilla sitter kvar. Bild: Mikael Schulman
Allt behöver inte motiveras

Det är tre konkreta frågor där Petteri Orpo framför allt anser att FSF måste göra sin stämma hörd. Två av punkterna hänför sig till den nya universitetslagen.

– Det är viktigt att det skrivs in i lagen, att undervisningen i högskolorna förblir avgiftsfri. Och det är viktigt att det obligatoriska medlemskapet i studentkåren bibehålls. Det är bara på det sättet vi förmår trygga vår intressebevakning.

Den tredje frågan gäller inte oväntat studiestödet, där den uppbromsade reformen måste slutföras. Det är inte rättvist att man beaktar studerandens inkomster från hela året, när studiestöd beviljas. Sommarförtjänsten räcker ändå sällan så värst långt, även om man försöker spara.

Orpo tycker att FSF gärna kunde anslå en tuffare läggning, och våga träda fram med sina åsikter på ett sätt som märks.

– Emellanåt känns det som om FSF agerade som en organisation av experter. Man vågar inte säga ifrån utan, det har blivit viktigare att alla förslag man framför är omsorgsfullt och sakligt underbyggda. Det leder lätt till att de blir urvattnade när de ställs mot de ekonomiska realiteterna.

– Vi måste helt enkelt lära oss kräva mer.

Kalle Grönroos är Studentbladets chefredaktör 2023-2024. Han är politices kandidat från Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Vad tycker du?