Hoppa till innehåll

ÅAS ordnar fullmäktigeval, men få medlemmar vet vad fullmäktige gör

Ett av världens tråkigaste val, kårvalet, ordnas vid Åbo Akademis Studentkår i höst. Förra valet var valdeltagandet ovanligt lågt också då man jämför med andra studentkårer, men från ÅAS sida vill man nu råda bot på det.

– Jag har nog hört om kårvalet, tror jag, säger historiestuderanden Hanna om ÅAS fullmäktigeval. Hon medger att hon inte egentligen har koll på vad studentkårens fullmäktige håller på med.

Hanna är inte så insatt i vad ÅAS gör.

– Det är väl mitt eget fel som är oinsatt, kanske man borde läsa på lite mer. Jag tycker att det är bra att det finns någon som ser till studerandes intressen, säger hon.

Det var inte många som brydde sig om att rösta i ÅAS fullmäktigeval då det begav sig förra gången år 2021. Då blev valdeltagandet 21 procent, alltså 10 procentenheter lägre än valet för fyra år sen.

Valdeltagandet i kårval

Åbo Akademis studentkår (ÅAS)21,35 % (2021)
Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS)32,32 % (2022)
Aalto-universitetets studentkår (AUS)27,72 % (2021)
Svenska Handelshögskolans studentkår (SHS)30,11 % (2021)
Åbo Universitets studentkår (TYY)31,92 % (2021)
Tammerfors studentkår (TREY)26,51 % (2022)
Observera att det finns betydligt flera studentkårer i Finland än dessa, men de här valde chefredaktören godtyckligt att var de mest intressanta. Källa: Finlands Studentkårers förbund, Tammerfors studentkår och HUS valresultattjänst

Men oavsett om valdeltagandet landar på 21, 25 eller 30 procent kan man lugnt säga att intresset från väljarhåll för studentkårsval är ganska svagt. Det här är heller inte unikt för ÅAS.

– Vi gör viktigt arbete, men det är också jätteadministrativt. Det är inte så många fester på samma sätt som en specialförening. Infon kanske inte når studerande, och verksamheten kanske inte bara lockar på samma sätt, säger ÅAS fullmäktigeordförande Ines Latvala.

Att infon inte når ut märks då vi pratar med sociologistuderande Emmy Wikström. Hon vet visserligen om fullmäktigevalet och säger nu redan att hon kommer att rösta. Men när hon får frågan om vad fullmäktige egentligen gör så skrattar hon till och blir tyst en stund.

Enligt Wikström är det bra att ÅAS sköter om kårkaféerna.

– De har möten, det vet jag i alla fall, säger hon. Till sist nämner hon ändå Kårkaféerna som ett exempel på vad ÅAS gör för sina medlemmar.

En som faktiskt vet vad fullmäktige håller på med är Emilie Berglund som studerar ekonomi på ÅA. Det beror ändå främst på att hon själv har suttit med i fyra år.

– Studentkåren utser studeranderepresentanter till olika organ vid ÅA, bestämmer om studentkårens budget och tänker på studerandenas välmående i allmänhet. Det är jätteviktigt att någon jobbar för studerandenas bästa i samhället, säger hon.

Emilie Berglund är fullmäktigeveteran vid ÅAS och har suttit med i fyra år.

Inga stora kontroverser (eller känslor)

En orsak till att fullmäktigevalet väckte så lite intresse år 2021 anses vara restriktionerna på grund av pandemin. Det här bedömer kårvalsnämndens ordförande Rudolf Tommos.

Rudolf Tommos ska höja valdeltagandet i ÅAS fullmäktigeval. Foto: Mari Frelander

– Kontinuiteten sket sig, de nya studerandena som började studera under pandemin kom inte in i några sammanhang. Det blev ingen informell informationsöverföring som det annars skulle ha blivit, säger han.

Han får medhåll av fullmäktigeordförande Latvala.

– Det rådde nog informationsbrist, vi började på Zoom och har egentligen kommit tillbaka till campus först i år, säger hon.

Ines Latvala leder ÅAS fullmäktige. Där kommer alla ganska bra överens, enligt henne. Foto: Mari Frelander

”Borde hela fullmäktige tillsammans fatta ett helvetes dåligt beslut som inspirerar alla ÅA-studerande att rösta bort fullmäktige, och på det sättet höja valdeltagandet?”

– Det är ju en väg att se på saken, men hur bra idé det är så vet jag inte. Men inte har vi ju haft några värst kontroversiella beslut eller annars heller beslut som väcker känslor, säger Latvala.

– Kanske ändå inte just nu när det i regeringsprogrammet står att man ska utreda en slopning av studentkårernas automationsmedlemskap, säger Tommos.

Intervjuerna av Hanna, Emmy och Emilie gjordes av Julia Halttunen.

Kalle Grönroos är Studentbladets chefredaktör 2023-2024. Han är politices kandidat från Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Vad tycker du?