Hoppa till innehåll

“Tidigare ansågs det kanske lite töntigt att inte dricka” – idag är det lättare för studerande att avstå alkohol

Ännu för några år sedan var orden “studerande” och “supande” i det närmaste synonyma med varandra – men hur ser situationen ut idag? Är normen att dricka alkohol på alla studieevenemang fortfarande lika stark, eller är ett trendskifte på gång? Studentbladet tog pulsen på både studerande och evenemangsansvariga, och svaret blev ja – idag höjer färre på ögonbrynen om man väljer det alkoholfria alternativet.

Den lilla matsalen i Svenska social- och kommunalhögskolan sjuder av liv dagarna innan påsk. Glädjen över att snart få några dagars välbehövlig paus från studierna är stor. Vid ett bord sitter Alva Lindfors, Emelie Sandell och Janina Wegelius. Samtliga tre är aktiva inom StudOrg, och enligt dem fanns det tidigare en märkbar klyfta mellan de studerande som drack alkohol och de som föredrog alkoholfria alternativ. 

― Tidigare ansågs det kanske lite töntigt att inte dricka, men den attityden har nog förändrats nu. Det känns mer acceptabelt och normalt att inte dricka på sitsar, säger Lindfors, Gulnäbbsutskottets ordförande.

Hon får medhåll av Sandell och Wegelius, som båda menar att inställningen till alkohol sakta men säkert går mot det bättre. Idag är nationer och ämnesföreningar måna om att det ska finnas bra alkoholfria alternativ på sitsar och andra evenemang: Tiden då det alkoholfria alternativet bestod av ett glas vatten och på sin höjd en läsk är ett minne blott. Wegelius, som är klubbmästare, har varit ansvarig för evenemangens drinklistor och hon ser det som en självklarhet att utbudet ska vara lika bra oavsett om en studerande vill dricka alkohol eller ej. 

― Vi erbjuder alltid på både ock, det har inte varit något problem att erbjuda ett motsvarande alkoholfritt alternativ. Punschen är det enda som har varit knepigt att hitta ett bra alternativ till. Och personligen anser jag att de alkoholfria drinkarna är godare, säger hon. 

Janina Wegelius, Alva Lindfors och Emelie Sandell vill att alla ska känna sig välkomna på StudOrgs evenemang – oavsett om man vill dricka alkohol eller inte. Bild: Elin Lindberg.

Lindfors berättar att det efter deras evenemang finns möjlighet för studerande att skicka in ett formulär med feedback, och enligt henne har det inte förekommit några klagomål om alkoholhets och liknande. 

― Det tar vi som en komplimang, att många känner sig trygga under våra evenemang. Vi har också fått positiv feedback från studerande från andra skolor som trott att de får en Pepsi i handen om de väljer det alkoholfria alternativet, men sedan har det inte blivit så. 

Hon och Sandell påpekar att ingen någonsin kan veta varför en studerande väljer att inte dricka alkohol – det kan bero på de egna värderingarna, men också praktiska orsaker som exempelvis användning av mediciner kan ligga bakom. Däremot är det viktigt att studerande alltid i god tid meddelar om de vill dricka alkohol eller inte under evenemanget.

― Det beror på att vi behöver veta hur mycket dricka vi behöver. Vanligtvis rör det sig kring en del studerande per evenemang som vill ha det alkoholfria alternativet, och oftast är det samma personer, säger Sandell, som är StudOrgs sitsvärd.

― Och det är ju ett tecken på att dessa studerande känner sig bekväma med att inte dricka på evenemangen, för annars skulle de knappast dyka upp fler gånger, säger Wegelius. 

Trots att attityden till alkohol ser ut att förändras, tror Sandell att studievärlden har en lång väg kvar att gå. 

― Vi försöker verkligen i all verksamhet bidra till att ändra bilden av studielivet. Vi ordnar många evenemang där alkohol inte ingår, såsom sykvällar, teaterbesök, promenader, och kanske det kan normalisera inställningen till alkoholfritt, säger hon.  

Lindfors nickar instämmande.

― Styrelsen arbetar på det och diskuterar det här aktivt, och fokus ligger bland annat på gulisarna och deras introduktionsvecka. Våra nya tutorer vill satsa på att alla gulisar, oavsett om de vill dricka eller inte, ska känna sig välkomna, säger hon. 

Wegelius tror att det är viktigt att evenemangsansvariga tar bort betoningen på att alkoholen ska stå i centrum hela tiden, och hon påpekar att till exempel sitsar är så mycket mer än att supa sig under bordet.

― På sitsar kan studerande lära känna nya vänner, och just det borde kanske det fokuseras mer på än att studerande ska dricka, säger hon. 

― Samtidigt ska inte alkohol och alkoholfritt ställas mot varandra, fokus ska inte ligga på det. Alla ska få dricka det som de själva vill, säger Sandell. 

Lindfors skulle gärna se att fokus läggs på studerandes välmående.

― Alkoholnormen är trots allt fortfarande stark i studielivet. Därför är det viktigt att studerande känner att de befinner sig i en trygg miljö där de kan fatta sina egna beslut, dricka vad de vill och inte bli utsatta för grupptryck, säger hon. 

Supa, härja, repeat

Mirjam Ekelund, som studerar socialpsykologi för sjunde året vid Svenska social- och kommunalhögskolan, har under sina år i studielivet varit med om det mesta, och hon anser att det överlag går bra att välja bort alkohol under evenemang och fester.

― Det blir hela tiden bättre, och det märks att en process där attityderna till alkohol håller på att förändras, säger hon.  

Samtidigt vill Ekelund poängtera att alkoholattityderna mycket beror på vilken slags fest och vilken nation eller ämnesförening som står bakom ett evenemang. Inom vissa nationer är alkoholkulturen starkare än hos andra, och på vissa evenemang är förväntan på att alla ska dricka stor och festerna byggs upp på att studerande ska bli fulla för att trivas.

― På en sits sjungs det snapsvisor, så sitsar har nog etiketten att studerande ska dricka alkohol. Också sillisar har rykte om sig att vara rojsiga och att studerande ska supa och härja under dem. Tidigare var också Nylles dammiddag ganska supcentrerad.

Glöggrundan är ett populärt studieevenemang, men enligt Mirjam Ekelund går det bra att lämna bort alkoholen under det evenemanget. Bild: Ivar Sundman.

Ekelund nämner att medicinarklubben Thorax har en stark alkoholkultur, liksom Teknologföreningen, men att en stor del av inställningen till alkohol hänger på vem som sitter i styrelserna.

― Jag har själv varit aktiv i StudOrg, och eftersom jag själv varit för alkoholfria alternativ har det också kommit med i vår verksamhet. De flesta evenemangen går bra att göra alkoholfria, jag har själv deltagit i Glöggrundan med då valt att endast dricka alkoholfri glögg, säger hon. 

Ekelund tycker sig också se en viss förändring hos gulisarna.

― Gulisarna har förändrats, för dem är det helt okej att en del väljer bort alkohol. En del studerande dricker inte alls, medan andra ibland väljer bort alkohol, kanske på grund av att de ska upp tidigt följande morgon eller liknande. Jag tycker också att alkoholtrugandet har minskat, nu är det helt okej att inte dricka under olika chillevenemang. 

Många studieevenemang är dessutom helt alkoholfria, utan det är samvaron som är det viktigaste.

― Det ordnas bokklubbar, loppisar och liknande som är helt alkoholfria, vilket är bra, säger hon. 

Värre i gymnasiet

Elsa Lindeberg studerar historia för andra året och fungerar i år som Nylands Nations skattmästare. Tidigare har hon även haft rollen som nationens QF, det vill säga köksmästare. Hon tycker att alkoholhetsen var större när hon studerade i gymnasiet: Då var alkohol något nytt och coolt och något som det hörde till att alla testade. 

― När man är yngre finns det en hel del myter kring alkohol, men på universitet har jag inte känt samma press att dricka, säger hon. 

Enligt Lindeberg är det inte bara nationer, utan även ämnesföreningar, som har ett viktigt ansvar för hurudan inställning och attityd till alkohol som sprids bland studerande. Hon tycker själv om att kunna vara nykter under studieevenemang och anser att möjligheten att vara alkoholfri har förbättrats. Nuförtiden har så gott som alla barer alkoholfria alternativ på menyn, och den trenden syns också hos nationer och ämnesföreningar. 

― Idag behöver det inga extra ansträngningar för att få bra alkoholfria alternativ, och jag upplever inte det som en stor sak då jag låter bli att dricka. Men trots det kan man ännu uppmärksammas för att man inte dricker alkohol. I min sångbok skrev någon en gång att det var modigt av mig att inte dricka. Det här förvånade mig lite och det känns lite tragikomiskt. 

Precis som Sandell och Lindfors påpekar Lindeberg att ingen kan veta varför en studerande väljer bort alkohol – det kan bero på en rad faktorer, såsom tidiga arbetsturer morgon därpå eller att en studerande äter medicin som inte kan kombineras med alkohol. Lindeberg tror att många studerande skulle dra nytta av att förändra sitt tankesätt när det kommer till supande och alkohol.

― Jag tror att det finns jättestarkt i mångas huvud att man som studerande ska dricka. Om vi kunde prata mer öppet om det här kanske dessa tankar skulle försvinna, för faktum är att det går att ha roligt utan alkohol.

Något som Lindeberg gärna lyfter upp är säkerhetspersonerna som under de senaste åren blivit ett vanligt inslag under olika studieevenemang. Dessa personer är nyktra under tillställningen och kan hjälpa till vid incidenter. Många nationer och ämnesföreningar gör sitt bästa för att erbjuda bra alternativ till akoholen, vilket på sikt kan sänka tröskeln för studerande att välja det alkoholfria alternativet.

― Det märks att urvalet har breddats, och det satsas på att allt ska vara gott. Det är inte vatten som erbjuds, utan det finns alternativ till den alkoholhaltiga ölen, cidern och skumpan, säger Lindberg. 

Elsa Lindeberg anser att nationerna och ämnesföreningarna har ett viktigt ansvar för vilken alkoholattityd som sprids. Bild: Robin Lindeberg.

För att ytterligare underlätta för dem som inte vill dricka och få fler att delta i evenemang utan alkohol, anser hon att nationer och ämnesföreningar ska våga arrangera evenemang där alkoholen inte alls är närvarande.

― Nylands Nation ordnar även evenemang där alkoholen inte är i fokus, men det är klart att vi inte kan ta ansvar för vad deltagarna för efteråt. Till exempel så har vi under våren ordnat evenemanget Stegmätaren, där alkohol inte har någon roll alls. Därtill brukar vi ordna olika slags kulturprogram, musei- och teaterbesök. 

Hon berättar att Nylands Nation förra året fick in önskemål om fler alkoholfria evenemang, och enligt henne får studerande gärna höra av sig till nationen med önskemål och respons. 

― Vi ordnar det som våra medlemmar önskar sig. 

Men trots framsteg när det gäller attityden till alkoholfritt är alkoholnormen fortfarande djupt förankrad i studievärlden. Det har hänt att Lindberg, trots att hon valt det alkoholfria alternativet, blivit serverad alkohol. Naturligtvis kan misstag hända, men:

― Sådana händelser berättar nog att alkoholnormen är stark, säger hon.

Diskussionerna kring hur nationer och ämnesföreningar kan inkludera alla studerande förekommer, och Lindeberg tror att det skulle vara viktigt att satsa på gulisarna, eftersom pressen på att dricka kan vara större på dem. En ny miljö, också en social sådan, förväntningar och osäkerhet kan leda till att studerande dricker för att passa in. 

― En del nya studerande känner sig kanske lite som skådespelare, att de måste spela en roll för att passa in. Så ska det inte vara, säger Lindeberg. 

Elin Lindberg är Studentbladets chefredaktör 2022-2023. När hon inte bossar omkring på redaktionen dricker hon te, går på promenad med sin hund Mårran eller läser ytterligare en bok av Stephen King.

Vad tycker du?