Hoppa till innehåll

Kan Svenska folkpartiet och Sannfinländarna ingå i samma regering?  

Efter riksdagsvalet har det funnits många frågetecken kring hur nästa regering ska se ut – blir det Sannfinländarna eller Socialdemokraterna som drar det längre strået? Och borde och kan Svenska folkpartiet ingå i en regering med Sannfinländarna? 

Petteri Orpo, Samlingspartiets ordförande, har meddelat att de egentliga regeringsförhandlingarna inleds nu efter påsken, men frågorna inför sonderingarna är många. Under förra veckans onsdag meddelade Sanna Marin att hon avgår som ordförande för Socialdemokraterna – kan Orpo nu lättare samarbeta med partiet och gå in för en blåröd regering? Eller är det Riikka Purra som Orpo vill ha som kumpan?

Studerande Frans Villanen ställde upp som kandidat för Svenska Folkpartiet i Vasa valkrets, och han är inte förvånad över valresultatet.

― Jag tycker att valresultatet var relativt väntat. Det har varit mycket tal om ekonomi inför valet och även om mer eller mindre alla partier stått bakom den enorma skuldsättningen under förra perioden på grund av pandemi och krig så är det klart att oppositionen inför valet försökte vända den till sin fördel. Det har de också lyckats med. De Grönas och Vänsterförbundets misslyckanden beror väl antagligen delvis på taktikröstningen, som de ironiskt nog själva var arkitekter till, säger Villanen.

Han påpekar att De Grönas Maria Ohisalo (som tidigare under tisdagen meddelade att hon avgår som partiordförande) och Vänsterförbundets Li Andersson var bland de första som offentligt meddelade att de inte vill samarbeta med Sannfinländarna, vilket han tror att Socialdemokraterna kunde vända till sin fördel. Hur den kommande regeringen så småningom ser ut vågar han ändå inte spekulera i.

― Jag tror Svenska folkpartiet kommer ha en stor och viktig roll i förhandlingarna så länge Annika Saarikko håller sitt ord om att Centern går i opposition. Socialdemokraternas byte av partiordförande öppnar också i större grad upp för en blåröd regering jämfört med hur det sett ut hittills, vilket betyder att vi har högintressanta förhandlingar framför oss. Personligen hoppas jag att man i det slutliga regeringsprogrammet vågar hålla frågor inom utbildning och ungas rörlighet högt på agendan, samtidigt som man ser på hur man kan börja balansera budgeten.

Frans Villanen hoppas att Svenska folkpartiet ingår i den kommande regeringen. Bild: Marie Lillhannus.

Villanen tror att studerande nog har anledning att vara oroliga, även om kanske inte precis alla behöver vara det. 

― Vi kommer knappast se en efterfrågad höjning av studiestödet med 100 euro i Samlingspartiets ledning, däremot har vi chanser att få högre inkomstgränser. Möjliga räntetak på studielån och förnyelser av bostadsbidragssystemet är förhandlingsfrågor som jag tycker är svårare att förutse på förhand och beror på vem som är med i slutliga regeringen, säger han.

Villanen anser att utgångsläget är att Svenska folkpartiet borde sitta med i regeringen. Även om det blir mycket ansvar så måste partiet inse att man bäst kan påverka politiken i regeringsposition, vilket gagnar väljare mer än att vara i opposition. 

― Vi har en förhållandevis intressant förhandlingsposition där vi inte behöver gå med på vad som helst, utan vi har potentiellt bra chanser att få med mycket av våra viktiga frågor i programmet. Det sagt kommer det nog bli svåra förhandlingar och ingenting är säkert. Jag hoppas på en handlingskraftig regering som lyckas balansera budgeten på sikt utan drastiska åtgärder som försvårar finländares vardag.

Studerande behöver inte oroa sig för nattsömnen

Julia Ståhle är ordförande för Svensk Ungdom och kandiderade för Svenska folkpartiet i Nylands valkrets, och hon anser att partiet klarade sig hyggligt i riksdagsvalet.

― Vi ser att de tre stora gjort bra valresultat, medan de mindre partierna backade. Speciellt De Gröna och Vänsterförbundet miste många mandat vilket kommer starkt prägla deras position under regeringsperioden. Svenska folkpartiet klarade sig igenom med alla mandat i behåll vilket är fantastiskt, men det är klart att vi hade hoppats på ett starkare resultat. Situationen inför förhandlingarna ser positiv ut för oss, då partiet kan ha en betydande roll i hurdan regeringskonstellation vi får, säger hon.

Hur de stundande regeringsförhandlingarna går är hon ännu lite osäker på: Det enda som är säkert är att förhandlingarna kommer att bli svåra då de tre största partierna har stora skiljelinjer i en del frågor. Alternativ finns, men hur det sist och slutligen blir är oklart. Även läget för studerande är svårt att sia om.

― Det är klart att man måste fortsätta intressebevakning i och med att vi kommer se en balansering av statsekonomin, men studerande inte i detta skede tappa sömnen. Hurdan regeringskonstellation och hurdant program som förhandlas visar sen mera konkret på studerandenas situation de kommande fyra åren. 

Julia Ståhle vill inte Svenska folkpartiet ska kompromissa om sina grundvärderingar. Bild: Miranda Uthardt.

Huruvida Svenska folkpartiet borde ingå i den nya regeringen beror bland annat på vem mer som sitter med.

― En eventuell regeringsmedverkan beror på vilka andra som sedan skulle sitta med oss i regeringen. Svenska folkpartiet kan bäst försvara våra värderingar i regeringen, och våra grundvärderingar ska vi inte heller kompromissa om, säger Ståhle.

Ståhle lyfter även fram att valet var en framgång för Svensk Ungdom.

― Svensk Ungdom gjorde ett fantastiskt val och fick en riksdagsledamot in, Henrik Wickström. Tack vare det goda resultatet också röstmässigt har vi därmed större påverkningsmöjligheter gällande den politik som partiet för, säger hon. 

Svårt läge för Samlingspartiet

Nea Nättinen, ordförande för Kokoomusopiskelijat och kandidat i årets riksdagsval, är nöjd med hur valresultatet.

― Det långsiktiga och noggranna arbetet bar frukt och belönades med segern. Valresultatet visar att finländarna längtar efter en förändring av den nuvarande politiken. Det är förstås väldigt synd att det inte kommer att sitta en enda företrädare under 30 år i vår riksdagsgrupp under den kommande regeringsperioden. Jag hoppas att vi kan ändra på detta i nästa val. 

Att ansvaret för att bilda en ny, handlingskraftig regering nu ligger på Orpos axlar tror Nättinen kan vara utmanande. Svåra förhandlingar är att vänta och den stora frågan är om det är Socialdemokraterna eller Sannfinländarna som Samlingspartiet bildar regering med.

― Det är svårt att förutse resultatet i detta skede. Enligt min åsikt är den viktigaste frågan i regeringsförhandlingarna engagemanget för att balansera statsekonomin, eftersom all välfärd utgår från en sund ekonomi. Att avsluta skuldpolitiken kan vara lättare med Sannfinländarna, men med Socialdemokraterna kan vi vara säkrare på förverkligandet av en politik som främjar jämlikhet och förhindrar klimatförändringar. Även invandrings-, arbetsmarknads- och EU-politiken skiljer partierna åt i hög grad, säger Nättinen.

Enligt Nättinen vill Samlingspartiet balansera den statliga ekonomin, och partiet anser också att arbetsbaserad invandring är nödvändig för att upprätthålla ett välfärdssamhälle. Att bilda regering handlar om att göra kompromisser, men vissa mål kommer inte att vara förhandlingsbara.

― Den kommande regeringsperioden blir svår, oavsett vilka partier som sitter i regeringen. 

Att studerandes levnadsstandard skulle försämras med en mer högerinriktad politik tror Nättinen inte på: Hon menar att Samlingspartiet ser utbildning som en investering för framtiden och att partiet därför vill satsa på studerande.

― Vi vill höja finländarnas kompetensnivå, ge lärandestöd till dem som behöver det och implementera en terapigaranti så att vi verkligen kan ta itu med utmaningarna med elevers psykiska hälsa.

Elin Lindberg är Studentbladets chefredaktör 2022-2023. När hon inte bossar omkring på redaktionen dricker hon te, går på promenad med sin hund Mårran eller läser ytterligare en bok av Stephen King.

Vad tycker du?