Hoppa till innehåll

Studerande skapar sin egen arbetsplats som företagare

Vill du grunda ett eget företag och sysselsätta dig via det vid sidan om studierna? Studentbladet har talat med två studerande som förverkligade sina företagsdrömmar om varför de valde att starta eget men också vilka tips de skulle ge till andra som vill bli företagare.

Studentbladet träffar Oscar Salovaara i centrala Helsingfors. Salovaara studerar marknadsföring vid Åbo Akademi (ÅA) och grundade tillsammans med två vänner klädföretag FTA Vintage för två år sedan. Han säger att den ursprungliga tanken egentligen inte var att starta ett eget företag. 

― Jag är intresserade av mode och har sedan länge haft som hobby att sälja kläder som jag inte längre vill ha. Jag insåg att inom det här området finns potential att tjäna större pengar och på så sätt väcktes tankarna om att grunda eget.   

Salovaaras vänner hade tidigare grundat egna företag och således behövde han själv inte lära sig inledningsprocessen utantill. Vännerna började med att sälja kläderna via en webbutik. Efter att verksamheten växte skaffade de sig verksamhetslokaler i Helsingfors. 

Oscar Salovaara studerar marknadsföring vid Åbo Akademi. Han grundade tillsammans med två vänner företaget FTA Vintage för två år sedan. Bild: John Illman.

― Företaget har gått bra och jag ser mig själv arbeta inom det här åtminstone de följande fem åren. 

Han anser att det finns fördelar med att grunda ett företag tillsammans med andra. 

― Jag har kolleger som jag kan utbyta idéer med och vi kompletterar varandra då vi har olika styrkor. Det är ändå viktigt att arbeta med kolleger som har samma vision som en själv och att man litar på de andra. Som enmansföretagare tror jag att det kan kännas mer ensamt.  

Även Oliver Mänttäri avlägger studier inom ekonomi vid Åbo Akademi. Han är medägare i företaget Catermate, som är verksamt inom restaurangbranschen. Idén om att grunda eget växte fram vid ett tillfälle då Mänttäri och de andra ägarna agerade evenemangspersonal vid en fest. 

― Festdeltagare frågade från vilket bemanningsföretag vi var. Vi blev förvånade och svarade att vi inte är från ett visst företag utan var på plats av egen vilja. Folk undrade även om vi kunde finnas på plats vid andra tillställningar och när vi märkte att det finns en efterfrågan på våra tjänster började vi överväga att etablera ett företag. 

Liksom Salovaaras företag grundades även Catermate av tre personer. Företaget är grundat år 2016 i Helsingfors. Mänttäri utvidgade verksamheten till Åbo år 2019. Trots att han inte är en av företagets grundare har han varit med i verksamheten sedan den inleddes i Helsingfors.  Företaget är även aktivt i Tammerfors sedan tidigare i år. 

― Vårt mål är att i framtiden verka i flera städer och förhoppningsvis även utomlands, säger han. 

Mänttäri förklarar att affärsidén handlar om att hyra ut servitörer vid evenemang och tillställningar. Företaget hyr även ut servitörer till andra bemanningsföretag. 

― Det utbildas i nuläget allt för få servitörer jämfört med vad som behövs i branschen. Vi försöker fylla det här tomrummet. Bland våra servitörer finns allt från unga personer som arbetar vid sidan om studierna, till de som arbetar som servitör som bisyssla och de som arbetar inom yrket på heltid. 

Medverka i studielivet?

Förutom studierna är själva studielivet en väsentlig del under tiden som studerande. Salovaara och Mänttäri förhåller sig olika till studielivet trots att båda är fullt sysselsatta med sina respektive företag. 

Salovaara säger att det inte blir mycket tid över för vare sig studier eller studieliv. Han är ändå långt hunnen och strävar efter att bli utexaminerad till våren. 

― Jag har studerat ganska långsamt de senaste åren. Jag avlägger alla kurser på distans. Studielivet har jag inte heller varit aktiv inom på länge. Visst känns det tråkigt att inte träffa kurskamrater på campus i Åbo men samtidigt krävs det av mig att jag lägger mycket tid på företaget för att få verksamheten att gå framåt. 

Coronapandemin bröt ut för två år sedan och medförde som bekant otaliga samhällsrestriktioner. Därför var det för Salovaara ingen större förlust att lämna Åbo och studielivet för att i stället bosätta sig i Helsingfors och sysselsätta sig inom företaget. 

Salovaara anser att studierna inom marknadsföring kommer väl till hands inom företagsverksamheten. 

― Det jag lärde mig under studierna i Åbo får jag nu tillämpa i praktiken. Det har jag verkligen tyckt om. 

Han hoppas att FTA Vintage kan öppna en till butik i en annan stad, eventuellt i Åbo eller Tammerfors, i framtiden. 

Mänttäri å sin sida är ännu aktiv i studielivet. Han säger att han har medverkat i Merkantila Klubbens (MK) verksamhet samtliga sex studieår som han har studerat vid ÅA. 

― Jag är med och ordnar MK:s årsfest även i år. Jag har svårt att släppa taget om studielivet men försöker balansera det med studierna och företagandet. I studielivet finns trots allt många fina möjligheter att skapa nätverk som man har nytta av senare i livet.

Oliver Mänttäri studerar internationell marknadsföring vid Åbo Akademi och är medägare i företaget Catermate. Catermate är verksamt inom restaurangbranschen. Han beskriver företagandet som ett äventyr. Bild: John Illman.

Mänttäri anser att man som företagare har mycket ansvar, särskilt då det finns personer anställda vid företaget. Han säger att arbetsdagarna ofta är mycket långa. 

― Inom Catermate finns över 180 servitörer. Om jag inte fullföljer mina uppgifter och förpliktelser som arbetsgivare är det stor risk för att servitörerna blir missnöjda.   

Liksom Salovaara är Mänttäri i slutskede av studierna och ämnar bli klar magister inom internationell marknadsföring till våren 2023. 

Råd till företagare

Många som grundar ett eget företag besöker i första hand en företagsrådgivare. Martina Sundqvist vid företagsrådgivningen Novago Företagsutveckling Ab i västra Nyland anser att det lönar sig att besöka en företagsrådgivning innan etablerandet av företaget.

― Det är alltid ett stort beslut att bli företagare. Det kan i början verka komplicerat att grunda ett företag, men systematisk planering och sakkunnigt stöd hjälper under den första tiden och bär företaget vidare även i senare skeden.

Hon tillägger att grunda ett företag (enskild näringsidkare eller firma) går lätt att göra via internet. Vägen till att bli företagare eller entreprenör är ändå inte nödvändigtvis lika rak. 

― Förutom en god affärsidé behöver man beakta bland annat flera lagstadgade förpliktelser före man kan starta företagsverksamheten. Man måste till exempel skaffa sig en pensionsförsäkring (FöPL). 

Alla företag har även en bokföringsskyldighet. Bokföringskraven i bokföringslagen grundar sig på företagets storlek och företagsformen. Sundqvist säger att även om det i många fall är värt att köpa tjänsten från en bokföringsbyrå måste alla företagare lära sig grunderna. 

― Företagaren är ensamt ansvarig för sitt företag.

Novago är en av 31 medlemmar i nätverket Nyföretagarcentralerna i Finland, vars huvudsyfte är att främja etableringen av hållbar företagsamhet i Finland. Enligt Företagarna i Finlands (riksomfattande förening som erbjuder företagartjänster) undersökning vill fler män starta eget företag för att kunna anställa andra medan fler kvinnor startar eget för att, i första hand, försörja sig själv.

Sundqvist tillägger att en etableringsanmälan måste även göras hos Patent- och registerstyrelsen. 

― I det skedet måste man veta vilken företagsform man skall grunda, företagets namn och dess verksamhetsbransch.

Varken Salovaara eller Mänttäri besökte en företagsrådgivning i stil med Novago innan de grundade sina företag. Salovaara fick rådgivning om hur man som arbetsgivare utför lyckade rekryteringar. Mänttäri har däremot fått stöd från entreprenörsforumet Hanken Business Lab och diskuterade sin företagsidé med olika föreläsare vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. 

Martina Sundqvist är rådgivare vid företagsrådgivningen Novago i västra Nyland. Hon anser att det är värt att besöka en företagsrådgivning innan etablerandet av företaget. Bild: John Illman.

Sundqvist ser både utmaningar och möjligheter med att driva ett företag vid sidan om studierna. 

― Tidfördelningen mellan studier och företagande kan vara en utmaning, således är det viktigt att värna om det egna välmående och se till att det finns tillräckligt med tid för återhämtning. Men att testa på företagande under studietiden ger praktisk erfarenhet och nyttiga färdigheter för ett eventuellt heltidsföretagande. 

Hon tillägger att studerande har nytta av att utveckla en entreprenörsanda trots att man inte fortsätter med företagandet efter examen. Även en bisyssla ger tilläggsinkomster. 

― Genom företaget skapar du din egen arbetsplats och kan i framtiden kanske sysselsätta andra.

Både Salovaara och Mänttäri har anställt personer via sina respektive företag. De har även råd till studerande som drömmer om att grunda ett eget företag.  

― Var redo att lägga mycket tid på företaget, kanske till och med sätta studierna på paus. Men kom också ihåg att ha roligt och njut av processen, säger Salovaara.

― Kör hårt! Företagandet är ett äventyr som är värt att uppleva. Man kan inte veta allting på förhand utan alla lära sig efter hand nödvändiga kunskaper och färdigheter, säger Mänttäri.    

John Illman är frilansjournalist. Du kan läsa hans tidigare alster för Studentbladet genom den här länken.

Vad tycker du?