Hoppa till innehåll

Wilma Branders, Paul Lillrank och Ari Koskelainen. Bild: Privat och Aalto universitet

Wilma Branders, styrelseordförande för Teknologföreningen, Paul Lillrank, ordförande för den svenskspråkiga ansvarslärargruppen och Ari Koskelainen, prodekanus för utbildning på högskolan för teknikvetenskaper på Aalto universitet. Bild: Privat och Aalto universitet

Sandra Broborn är Studentbladets redaktör hösten 2021-våren 2022. Hon är journalist och innehållsproducent med en bakgrund inom kulturantropologi. Hon har en fäbless för att låta undangömda fenomen lysa i nytt ljus.

Vad tycker du?