Hoppa till innehåll

Svenskspråkiga fysikstudenter faller mellan stolarna vid Aalto universitet

Till hösten och två år framöver blir svenskspråkiga fysikstudenter förpassade till videoföreläsningar istället för närföreläsningar vid Aalto universitet. Det beslutade den akademiska kommitten på högskolan för teknikvetenskaper den 28 mars. — Den här planen sätter svenskspråkiga i Otnäs i en ojämlik position, säger Wilma Branders, styrelseordförande för Teknologföreningen. 

Från och med nästa höst och två år framöver är det inte längre möjligt att få svenskspråkiga närföreläsningar på i fysikutbildningens grundkurser vid Aalto universitet. Räkneövningar som dras av äldre studerande ska dock ske på plats. Teknologföreningen och Aalto-universitetets studentkår vill att en omprövning av planerna ska se. 

Ojämlik position

— Det är ju vad vi anser ett sätt att få de svenskspråkiga studerandena att sitta på distans medan finskspråkiga får sitta på campus, säger styrelseordförande för Teknologföreningen Wilma Branders till Studentbladet. 

Enligt Branders har man försökt få till en dialog med universitetet om de psykosociala konsekvenserna av det här beslutet – men som i slutändan ändå inte togs i beaktande vid beslutsfattandet. Bild: Privat.

Professor Paul Lillrank som sitter på den sista svenskspråkiga professuren på Aalto universitet står också bakom ställningstagandet. Han är ordförande för den svenskspråkiga ansvarslärargruppen. 

Enligt Lillkung är den svenskspråkiga undervisningen särskilt viktig eftersom många studenter har en svenskspråkig bakgrund. 

— Vi har studenter från Närpes och Åland. Vi har fått fler svenskspråkiga studenter under de senaste åren och det är väldigt positivt. Att då samtidigt dra in på den här undervisningen, är inte förnuftigt, säger Lillrank. Bild: Aalto universitet.

Det sociala viktigt

Branders berättar att de här planerna är särskilt oroande eftersom förändringarna gäller förstaårsstuderande, där det är viktigt att mötas på campus ur en social synvinkel. 

Hur tänker ni gå vidare med det här?

— Vi har inte gett upp än på att det här ska vara ett slutligt beslut. Vi undersöker här på Teknologföreningen om vi ska kunna få det här ärendet tillbaka till behandling. Det är vårt nästa steg, säger Branders.

Förbättrad undervisning

Enligt Ari Koskelainen, prodekan för utbildning på högskolan för teknikvetenskaper, fanns det inga invändningar från studentrepresentanterna när det här beslutet fattades. 

Varför har det här beslutet tagits? 

— Det är flera faktorer och som har påverkat den här förändringen. Vårt mål var att förbättra svenskspråkigas möjligheter till att studera fysik på deras modersmål, säger Koskelainen. 

Koskelainen berättar att de svenskspråkiga grundkurserna i fysik traditionellt överlappat andra obligatoriska kurser. Att nu erbjuda inbandat föreläsningsmaterial förbättrar möjligheten att tillskansa sig utbildningen på svenska. Bild: Aalto universitet.

— Det enda problemet är givetvis att det inte finns några svenskspråkiga närföreläsningar under de två nästkommande åren. 

Eftersom många studenter redan har upplevt en lång tid av distansstudier på grund av corona kan jag tänka mig att det känns tröttsamt att fortsätta med distansstudier.

— Det finns studeranden som känner så och jag som lärare känner också så. Men verkligheten är att vi har utmaningar att få studenterna att delta i närföreläsningarna, säger Koskelainen. 

Enligt Koskelainen har bara cirka tio procent av eleverna dykt upp på hans närföreläsningar under våren. 

Det är intressant att det är det svenskspråkiga utbildningsmaterialet som ni valt ska gå online och inte det finskspråkiga eller engelskspråkiga.

— Jag tror att det kommer att finnas ett finskt- och engelskspråkigt videomaterial också. Vi har inte tagit några sådana beslut. Men problemet är att vi just nu bara har en svenskspråkig lärare som kan utbilda i de här fysikkurserna. 

Det låter som att ni skulle behöva anställa en till svenskspråkig fysiklärare. Har ni övervägt det? 

— Aalto universitet använder inte språk som ett kriterium vid anställningar och det kan bli ett allvarligt problem i framtiden. Aalto universitet anställer de bästa kandidaterna och det spelar ingen roll om de är svensk, finsk eller engelsktalande, säger Koskelainen. 

Teknologföreningen är oroade över den svenskspråkiga expertisen i framtiden och också förstaårsstuderandens välbefinnande. 

— Det är ett bekymmer och vi har noggrant tänkt på det. Men som jag sa så verkar det som att studenterna har lärt sig lite för bra, att studera hemma. Jag ser det som att vi med de här ökar det svenskspråkiga utbudet i framtiden. 

— Vi kommer att samla in feedback och information om hur studenterna upplever det – huruvida det var en förbättring eller inte. 

Enligt Teknologföreningen har de försökt att nå fram med sin oro gällande vilka konsekvenser det här medför för de svenskspråkigas studenterna och att de inte har tagits i beaktande. 

— Jag håller helt med om att beslutet inte är inspirerat av studenterna. Det händer att studenterna hoppas på det ena eller det andra gällande undervisningen. Men ofta förstår de inte att det kommer att dubblera undervisningens ansträngningar och vi har inte sådana resurser, säger Koskelainen.

Sandra Broborn är Studentbladets redaktör hösten 2021-våren 2022. Hon är journalist och innehållsproducent med en bakgrund inom kulturantropologi. Hon har en fäbless för att låta undangömda fenomen lysa i nytt ljus.

Vad tycker du?