Hoppa till innehåll

Sommarjobb 101 – ”Efter februari är det svårt att få en intressant anställning”

Under januari och februari söker massvis med studerande sommarjobb. Men hur lätt är det att få en anställning över sommaren som man trivs med och vad gör studerande om de inte lyckas bli beviljade ett sommarjobb? Studentbladet intervjuar studerande från olika delar av Svenskfinland för att höra deras inställning till sommararbete. 

För Mia Klockars är sökande efter sommarjobb för tillfället på gång. Hon studerar privaträtt vid Åbo Akademi. Vasabördiga Klockars berättar att hon helst vill arbeta inom hennes egen bransch.

— Men konkurrensen om arbetsplatserna är mycket tuff. Jag är intresserad av juridik och tävlar med juriststuderande om dessa arbetsplatser. Jag vill arbeta inom företagsvärlden, säger Klockars. 

Hon tillägger att då hon inte har en obligatorisk praktik inom studierna är det svårare för henne och studerande med samma huvudämne att under studietiden få kontakt med arbetslivet.

Klockars brukar söka till ett tiotals arbetsplatser för sommarjobb per år, men hon känner även till att somliga skickar in närmare 100 ansökningar innan de blir beviljade en anställning. 

— Tidigare sökte jag för det mesta sommaranställningar i Vasa, men då de flesta arbetsplatserna inom min bransch finns i Åbo och Helsingfors, så har jag fokuserat på att hitta arbete på dessa orter. Att arbeta i Sverige är även ett alternativ för mig. 

Hon anser att särskilt för personer med svaga kunskaper i finska är det lockande att flytta till Sverige för arbete.

Mia Klockars. Bild: Privat
”Konkurrensen om sommarjobben inom juridikbranschen är mycket tuff”, säger Mia Klockars. Bild: Privat

Nicolas Sjöberg från Jakobstad är i en annan situation. Han studerar till läkare vid Helsingfors universitet och är redan beviljad en arbetsplats för sommaren. 

— Sedan förra hösten har jag gjort klart med en arbetsgivare inom läkarbranschen om att arbeta kommande sommar hos dem, säger Sjöberg.  

Sjöberg har ännu inte inom sina studier valt ett specialiseringsområde, men säger sig vara intresserad av kirurgi. Han tillägger att han anser att studerande från andra utbildningslinjer än vårdlinjerna kan ha svårare att beviljas en sommaranställning.

— Vårdbranschen är i stort behov av arbetskraft. Jag är i en priviligierad situation då det finns en stor efterfrågan på läkare.  

För Miika Alhopuro, studerande inom nationalekonomi vid Åbo Akademi, är situationen liknande som för Klockars. Sökandet efter sommarjobb är på gång för honom. 

— Det gäller att vara ute i god tid om man vill ha ett sommarjobb som man är intresserad av. Efter februari är det svårt att hitta ett sådant, säger han. 

För att bli beviljad en arbetsplats som man trivs på är det viktigt att ha en snygg och klar meritförteckning, ett CV. Alhopuro rekommenderar att alla studerande besöker en så kallad CV-klinik, som finns vid olika universitet. 

— Jag fick många bra tips om hur jag borde bygga upp min meritförteckning därifrån, säger han. 

Åbobon Alhopuro har under de senaste somrarna arbetat vid Skatteförvaltningen och kommer att få fortsätta arbeta där om han så vill. Han väljer ändå att söka efter nya potentiella arbetsplatser. 

— Jag har trivts mycket bra vid Skatteförvaltningen och kommer sannolikt att fortsätta arbeta där, men det lönar sig att se efter vilka andra arbeten som erbjuds, säger han.   

Vad är en bra arbetsplats?

Studerande arbetar ofta inom olika branscher under sin studietid. Så har fallet varit för Klockars, Sjöberg och Alhopuro. Mia Klockars säger att sedan hon inledde studierna vid Åbo Akademi har hon arbetat för flera företag och inom vårdsektorn. 

— På en bra arbetsplats finns en god kommunikation mellan arbetarna och cheferna. Det är också viktigt att man som sommararbetare känner att man lär sig något nytt, säger hon och fortsätter.

— Det är viktigt för mig att jag har en anställning under sommaren. Utan inkomster under sommaren får jag svårt att finansiera mina studier. 

Klockars anser att studiestödet och bostadsstödet som studerande erhåller är knapphändigt för att kunna finansiera studierna. 

”Jag har redan beviljats en arbetsplats för sommaren. Efterfrågan på läkare är stor”, säger Nicolas Sjöberg. Bild: John Illman

Nicolas Sjöberg har under sin studietid arbetat förutom inom vårdbranschen också inom trädgårdsbranschen. Förra sommaren arbetade Sjöberg vid Lojo sjukhus som är en del av Helsingfors och Nylands Sjukvårdsdistrikt (HNS).

— Jag trivdes mycket bra vid Lojo sjukhus. Det var relativt enkelt att pendla från Helsingfors till arbetsplatsen. Jag brukar oftast söka efter sommarjobb antingen på olika håll i Nyland eller i Vasa eftersom jag är intresserad av att arbeta vid ett större sjukhus, säger Sjöberg och fortsätter.  

— Förutom att vara verksam inom dessa branscher gjorde jag mitt utbyte och min praktik under tidigare somrar som studerande. 

Han håller med Klockars om att god kommunikation mellan arbetstagarna och cheferna är viktigt, men han lyfter också fram handledning inom arbetet. 

— Sommarbetare måste få god handledning i arbetet för vad och hur saker och ting ska skötas. Det uppstår problem om sommaranställda har mycket ansvar och inte vet hur de ska sköta sina arbetsuppgifter, säger Sjöberg.

Miika Alhopuro lyfter å sin sida fram att arbetsuppgifterna ska vara intressanta, varierande och att det gärna får finnas en viss flexibilitet inom huruvida arbetet sköts på kontoret eller görs på distans. Dessutom anser Alhopuro att hierarkin inom organisationen gärna får vara låg. 

— Distansarbete är här för att stanna och ifall organisationer nu under pandemin har konstaterat att arbetet går bra att sköta hemifrån, ska de anställda inte tvingas tillbaka till kontoret. Jag arbetar gärna vid kontoret nu som då, men jag vill nog sköta större delen av arbetet hemifrån, säger han och fortsätter.

— Lönen ska också vara på en acceptabel nivå. Jag accepterar en lägre lön ifall jag börjar vid en helt ny arbetsplats, men jag vill gärna ha regelbundna lönediskussioner med chefen.

Alhopuro tillägger att han oftast brukar söka efter sommarjobb i Åboregionen, men han söker efter arbete också annanstans, arbete som erbjuder möjligheten att jobba hemifrån. Sommaren 2019 var ett undantag då han flyttade till Mariehamn för att inleda sitt jobb vid Skatteförvaltningen.

”Om studerande vill ha en intressant arbetsplats under sommaren gäller det att söka en sådan i januari eller februari. Efter februari är situationen mycket svårt.”, säger Miika Alhopuro. Bild: Privat

Vad gör du ifall du inte trivs på sommarjobbet?

— Jag skulle nog bara stannar kvar och jobba tills arbetsperioden är över. Men om man riktigt vantrivs är det bäst att säga upp sig, säger Klockars. 

Hon tillägger att det är viktigt att studerande tänker på sin mentala hälsa. Ett arbete som hämmar den är inte att rekommendera. 

— Om man är missnöjd med arbetet och inte gör något åt saken skjuter man så att säga sig själv i foten, säger hon.  

Alhopuro säger å sin sida att om han vantrivdes på arbetsplatsen skulle han ta upp saken med arbetsgivaren och förklara sin syn på situationen.

— Lyckligtvis har jag trivts bra där jag har arbetat tidigare somrar, men om jag upplever att arbetet är tråkigt och arbetsgemenskapen är dålig skulle jag nog börja söka efter en ny anställning, säger han.  

Studier som alternativ till jobb

Trots att studerande skickar in ansökningar om sommaranställning är det inte säkert att de får en anställning någonstans. Studentbladets intervjupersoner antyder ändå på att det alltid finns arbete, men inte nödvändigtvis i deras bransch. 

— Om inte jag får en sommaranställning där jag vill söker jag arbete vid ett av kryssningsfartygen eller vid en restaurang, säger Mia Klockars.  

Sjöberg, liksom Alhopuro, säger att de skulle studera eller bedriva forskning under sommaren om de inte hittade en anställning. 

— Eventuellt skulle jag segla lite mer än vad jag vanligtvis gör under sommaren, säger Alhopuro.  

“Glorifiera inte ständigt arbete”

Men förutom att få in pengar och skaffa arbetserfarenhet är det viktigt för studerande att ha fritid för att kunna ägna tid åt saker som man tycker att är roliga. Nicolas Sjöberg poängterar att många unga upplever en negativ stress på grund av den ofta hektiska vardagen. 

— Jag anser att man i samhället till viss del ser ner på personer som inte ständigt är sysselsatta, vare sig det är med arbete eller med studier. Det är viktigt att studerande också håller ledigt för att fokusera på sig själva, säger han. 

Han tillägger att för läkarstuderande är jullovet ofta mera av ett så kallat “läslov” än avkoppling från studierna. 

— Vi har tentamenstillfälle den 3 januari och somliga jullov har jag varit tvungen att studera. Senaste jullov fick jag ändå vara ledig. Också en veckas sportlov kommer jag att ha nu i februari. Det ser jag fram emot, säger Nicolas Sjöberg. 

Alhopuro poängterar att studerande är en av de få samhällsgrupper som inte har en betald semester. När studerande inte har fullt upp med studier är det oftast arbete som gäller. Den enda lediga tiden under året är för många just jullovet, anser han. 

— Det är mycket viktigt för studerande att försöka koppla av vid något skede, annars “går man in i en vägg”. Ett sommarjobb kan erbjuda möjligheten att få tankarna på något annat för några månader. Om man inte får ett sommarjobb kan studerande lätt få en ångest över sin ekonomiska situation, säger Miika Alhopuro.

John Illman är frilansjournalist. Du kan läsa hans tidigare alster för Studentbladet genom den här länken.

Vad tycker du?