Hoppa till innehåll

Tips för att hålla studiemotivationen uppe – “Gör det som du trivs med bäst”

Emilia Tallberg har nyligen inlett sina studier vid Arcadas Online Media-linje. Hon säger att undervisningen äger rum på varierande tidpunkter. Lektionerna hålls ibland mitt på dagen medan andra gånger kan det dröja till kvällen innan hon lämnar campus.

— Jag trivs mycket bra här på Arcada. Studierna är för det mesta ganska praktiska. Vi jobbar ofta med att skriva manus och skapa regi, för att sedan filma. Jag skulle inte vilja gå en mer teoretisk utbildning i vilken det skulle krävas att man läser mycket på egen hand, säger hon.

Tallberg, som är uppvuxen i Lovisa, tycker att det är viktigt att studerande är intresserade av de ämnen som de studerar. Samtidigt är det också betydelsefullt att hitta tid och rum för annat.

— Det mesta som relaterar till mina studier sker här på campus. Och när jag ska läsa till en tent gör jag det oftast själv, inte med kompisarna. Det här systemet passar bäst för mig.

Veckosluten håller Tallberg lediga från studierna. För att koppla av från vardagen i Arcada går Tallberg ut med hunden, går på yogalektioner och umgås med vänner. Tallberg skriver också artiklar för Lovisanejdens tidning Nya Östis. Hon gillar att skrivarbetet, liksom studierna, inte behöver utföras exakt vid en viss tid varje dag.

— Den flexibilitet som förenas med skrivandet och möjligheten att få studera olika tider är något som jag uppskattar, säger hon.

Emilia Tallberg
Emilia Tallberg säger att det inte är någon idé att bli stressad över studierna: ”gör något som du tycker att är roligt. Om studierna är tråkiga så försök hitta på något vid sidan om dem så att vardagen inte blir allt för tung”. Bild: John Eriksson.

Distansstudier passar bäst

För Theo Granfors från Kristinestad ser vardagen annorlunda ut. Han studerar för femte året vid klasslärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa, men pluggar också ekonomi vid Svenska Handelshögskolan. Granfors gillar att studera på distans istället för att söka sig till campus.

— Lektionerna vid ÅA och Hanken gick ofta samtidigt och det blev att rusa från den ena föreläsningen till den andra, säger han.

Granfors skriver också sin magistersavhandling inom pedagogikstudierna den här hösten, vilket inte heller kräver närvaro på campus. Han säger att distansstudierna har flera fördelar.

— Jag kan bestämma över min egen tid när jag gör vad. I och med att jag pluggar per distans kunde jag också gå fler kurser än vad jag i början trodde att skulle vara möjligt.

Det var under Granfors tredje studieår som han övergick till att studera mest på distans. Som ny studerande hade han eventuellt valt annorlunda.

— Jag skulle sakna den sociala biten om jag som första årets studerande enbart hade kurser på distans, säger han.

Granfors tillägger att det är viktigt för honom att ha ett tydligt studieschema för hur varje vecka ser ut. Granfors varierar mellan att studera för sig själv och med vännerna.

— Schemat kan ändå ändras eftersom ibland kommer något annat emot, till exempel som att umgås med vänner, med sambon eller spela fotboll.

Liksom Tallberg arbetar Granfors vid sidan om studierna.

Theo Granfors
Theo Granfors säger att han föredrar distansstudier framom närstudier. ”I och med att jag pluggar per distans kunde jag också gå fler kurser än vad jag i början trodde att skulle vara möjligt.” Bild: Privat.

Linnea Backholm, psykologistuderande vid Åbo Akademi i Åbo, tycker att både närvarostudier i likhet med distansstudier har klara för- och nackdelar. Vasabördiga Backholm håller med Theo Granfors om distansstudiernas fördelar.

— Distansstudier är bra eftersom de ger mera flexibilitet – jag kan lättare göra vad jag vill och när. Men närstudier ger en förstås en möjlighet att diskutera med kurskamraterna, vilket jag gillar, säger hon.

För tillfället har Backholm mest distansstudier per Zoom. Hon har liksom Granfors klara scheman för hur vardagen ser ut. Backholm beskriver studierna inom psykologin som dels teoretiska, dels också praktiska.

— Jag brukar gå på gym på morgonen. Det passar bra för mig. Däremot är jag inte med i någon ledd hobby.

Studieliv viktigt, men studierna och kompisarna viktigare

Coronapandemin håller sakta men säkert på att avta och studentorganisationer har åter börjat ordna evenemang. Emilia Tallberg berättar att hon ska delta i en gulissits som ordnas samma vecka som Studentbladet träffar henne.

Tallberg säger att det är roligt att träffa nya människor och hon trivs också mycket bra i Helsingfors. Hon beskriver staden som mer än en studiestad – i Helsingfors finns också annat att göra. Men studielivet och sitsarna var inte det som lockade henne till Arabiastranden.

— Studielivet i sig är inte det viktigaste. Jag är nog mycket mer intresserad av själva studierna.

Linnea Backholm är också aktiv inom studielivet. Hon sitter som ordförande för psykologistuderandes ämnesförening Impuls.

— Jag tycker att föreningslivet är roligt och givande, trots att det tar mycket tid.

Linnea Backholm
Linnea Backholm  tycker att föreningslivet är roligt och givande. ”Men att engagera sig i studielivet tar trots allt mycket tid.” Bild: Privat.

Hur hålla uppe motivationen?

Studierna kan ibland kännas tunga och det här påverkar motivationen för studierna. Emilia Tallberg säger att det inte är någon idé att bli stressad över studierna.

— Gör något som du tycker att är roligt. Om studierna är tråkiga så försök hitta på något vid sidan om dem så att vardagen inte blir allt för tung, säger hon.

Tallberg tillägger att många av hennes vänner studerar på olika orter. Trots det håller de kontakt med varandra dagligen.

För att hålla studiemotivationen uppe brukar Theo Granfors påminna sig själv om syftet med studierna – det är ju en investering för framtiden.

— Det är viktigt att studera något som man tycker att är intressant. Det här lägger en grund för att arbeta med det som man gett sig in på och hjälper att skapa en meningsfull karriär, säger han.

Men Granfors poängterar också att det är viktigt att ha regelbundna tider för när man studerar.

— Jag brukar börja studera på morgonen och sluta på eftermiddagen. Efter det gör jag något annat, säger han.

Även Linnea Backholm lyfter fram att det är viktigt att ha målet med studierna i minnet. Annars kan vardagen bli allt för tung. Liksom Tallberg studerar Backholm inte heller på veckosluten utan gör något annat under de här dagarna.

— Jag motiverar mig själv med att jag blir legitimerad psykolog då jag är utexaminerad. Att jobba som psykolog är något som jag har drömt om länge, säger Backholm och fortsätter.

— Jag brukar också koppla av genom att vara med min familj, min pojkvän och vår hund. Mina studiekompisar i Åbo träffar jag ganska ofta och vännerna i Vasa har jag också regelbunden kontakt med. Det här hjälper mig att hållas motiverad för att studera.

Backholm tillägger att vid ett universitet har studerande stor valfrihet när det gäller vilka ämnen man vill plugga, till skillnad från exempelvis gymnasiet.

— Om man inte trivs med ett visst ämne ska man byta inriktning, tycker jag. Det är också viktigt att inte bli alltför besviken för tentresultat som man hoppats att skulle ha blivit bättre – man behöver inte alltid få det högsta vitsordet, säger Backholm.

Vad tycker du?