Hoppa till innehåll

Ilja Repin – en mästerlig porträttör av Rysslands folk

Ilja Repin (1844-1930) är en av de mest kända och uppskattade ryska konstnärerna. Han föddes i Tjugujev, en stad som nuförtiden hör till Ukraina. Repin började sin karriär som helgonmålare vilket ledde till studier i olika delar av världen, bland annat i Paris och Rom, och senare till en stor framgång som de psykologiska personbildernas och ryska folklivsskildringarnas mästare.

Ett av de mest kända verken heter Pråmdragarna vid Volga (rysk. Бурлаки на Волге). År 1873 visades oljemålningen upp i Wien, där Ilja Repin fick motta en medalj för verket. Konstnären hade besökt Volga och sett människor som drog pråmar – detta inspirerade honom att illustrera företeelsen. Det påstås att en tolkning av verket kan vara en metafor för Ryssland och dess samhälle: Pråmdragaren längst fram skulle representera visdom, och övriga människor – olika åldrar, samhällsklasser och nationaliteter i dåtidens Ryssland.

Pråmdragarna vid Volga. Foto: Ryska museet.

Ilja Repin är sin tids mest betydande ryska konstnär som avbildade det ryska folket som hade befriats från livegenskapen år 1860, samt samtidens intelligentia och folkets inställning till regenterna. Därför har han haft ett mycket starkt inflyttande på det som även fortfarande är finländarnas uppfattning om ryskhetens väsen.

Självporträtt. Foto: Tretiakovgalleriet.

Under sina sista år bodde Repin i sin villa vid Kuokkala (nuförtiden Repino) vid Finska viken. När Finland blev självständigt efter ryska revolutionen bestämde han sig för att stanna kvar i Kuokkala som då tillföll Finland. Efter sin död fick Ilja Repin kultstatus i Sovjetunionen och betraktades som en föregångare till den officiellt påbjudna socialistiska realismen. Efter vinterkriget tillföll Kuokkala Sovjetunionen, och året 1948 fick staden namnet Repino till minne av Repin.

Sadko i havskungens rike. Foto: Ryska museet.

Väldigt sällan kan man se Ilja Repins verk utanför Ryssland. Det tog 25 år för Ateneum att få arrangera en utställning med konstnärens målningar – därför är det en unik chans att få bekanta sig med den ryska målarens fantastiska arbete. På utställningen visas mest kända historiska målningar och porträtt av kulturella opinionsbildare från Repins samtid vid sidan av verk från Ateneums egna samlingar.

Utställningen är den första på 2000-talet som täcker hela Ilja Repins karriär. I utställningen ingår över 140 målningar och pappersbaserade verk från period på över 60 år. En stor del av verken visas för första gången i Helsingfors. 

 

Engagemangsredaktör för Studentbladet.

Vad tycker du?