Hoppa till innehåll

Osäkerheten kring pandemin präglar studentorganisationernas verksamhet

Studentbladet har diskuterat med studerandekårerna Novium vid Novia och ASK vid Arcada samt studentkåren Åbo Akademis ÅAS. Hur ser de på evenemangsplaneringen för våren?

“Vet inte när närstudierna kör igång”

Wilma Westerlund är styrelseordförande vid Novium, Yrkeshögskolan Novias studerandekår. Westerlund är första årets socionomstuderande och är hemma från Karis. 

Vilka uppgifter anser du att en studerandekår har gentemot sina medlemmar?

– Kårstyrelsen ska se till att det är tryggt att vara på evenemangen, men också bevaka studerandepolitiken i sig. 

Noviums ordförande Wilma Westerlund säger att kårstyrelsen planerar att ordna årsfesten under våren. ”Men om coronasituationen inte förbättras måste vi avboka den”.

– Vi vill se att Noviums verksamhet, i och med pandemin, i större grad än tidigare digitaliseras. 

Westerlund tillägger att kårstyrelsens uppgift är även att se till att de studerande inte upplever onödig ensamhet och psykisk ohälsa, vilket är särskilt viktigt nu under de rådande omständigheterna.

Hur var studierna upplagda på hösten? 

– Vi hade hybridstudier i början av hösten, vilket innebär att det fanns möjlighet att gå till lektionerna och föreläsningarna, säger Westerlund och fortsätter.

– Men i slutet av förra året var allt på distans.  

Den dåvarande styrelsen ställde till och med in alla studie-evenemang för hösten. Westerlund anser att beslut fick förståelse bland studerande.

– Så vitt jag vet har inga protester hörts mot den förra styrelsens beslutet om att ställa in evenemangen.  

Trots det nya året är närstudierna fortsättningsvis på distans. Westerlund känner inte till när närstudierna kör igång igen. 

Den förra styrelsen ställde in alla höstens evenemang. Har den nya styrelsen, där du är ordförande, diskuterat alternativet att ställa in alla vårens evenemang?

– Nej, det har vi inte. Men vi har inte heller börjat planera några evenemang förutom skolans årsfest, säger Westerlund. 

– Vi har redan nu minskat antalet platser till årsfesten. Om coronasituationen inte förbättras måste vi inhibera festen.   

Westerlund tillägger att en eventuell digitalisering av årsfesten utreds då en majoritet ser detta som det bästa alternativet i och med pandemin.

Hur mycket program för studerande är det vanligtvis vid Novia på våren?

– Det är nog många studie-evenemang på våren, men ännu fler på hösten då de nya studerande anländer, säger Wilma Westerlund.

Orolig för att studerande ska bli ensamma

Ida Flemmich är ordförande för Arcadas studerandekår ASK. Hon sitter för tredje gången med i kårens styrelse. Flemmich är fjärde årets studerande inom kulturproduktion och är hemma från Sjundeå.

Ida Flemmich vid Arcadas studerandekår ASK hoppas de studerande visar kamratstöd gentemot varandra när vårens evenemang ser ut att bli färre. ”Jag ser ensamhet bland studerande som ett större problem än viruset”.

Flemmich säger att förra årets styrelse valde att ordna vissa av höstens evenemang.

– Restriktionerna var mildare i början av hösten än vad de var under slutet av terminen. Vi ordnade en gulisintagning vid Arabiastranden nära campus.

Hon tillägger att Arcadas gulisintagning vanligtvis ordnas runtom  i  Helsingfors, men förra hösten valde man att hålla evenemanget vid Arabiastranden nära yrkeshögskolan. 

Flemmichs studier inom kulturproduktion har varit på distans sedan våren 2020. Studerande inom vården har ändå nu som då fått ha närstudier. 

Vilka uppgifter anser du att en studerandekår har gentemot sina medlemmar?

– Vi bevakar alla studerandes intressen, inte endast kårens medlemmar. Det arbetet har nog förändrats i och med pandemin.

– Vårt arbete märktes tidigare främst genom tutorutbildning och evenemang. När det sker på distans blir det ännu viktigare att lyfta fram andra delar av vårt arbete, som intressebevakningen. 

Hur har den nya styrelsen, där du är ordförande, diskuterat vårens evenemangsplanering?

–Vi vill försöka hålla vissa av höstens evenemang som inte blev av på grund av pandemin under våren istället, men om läget förvärras måste vi slopa dem, säger Flemmich. 

– Genom åren uppstår det evenemang som blir traditioner och dem försöker vi även ordna i år.

Hon tillägger att styrelsen ändå inte med tvång vill genomföra alla evenemang om läget förvärras. I så fall tar man fram andra lösningar. 

– Jag tror vi kommer att se nya evenemang som i stället går på distans. Det är trots allt viktigt att studerande är trygga på evenemangen.

Andra åtgärder som styrelsen kan tänkas ta i bruk är e-tutorering. 

Ensamheten största orosmolnet

Att bli smittad av coronaviruset är lätt hänt när större skara med människor samlas. Men det är något annat som Ida Flemmich oroar sig med över när det gäller de studerande vid högskolan. 

– Jag ser ensamheten som ett större problem än viruset. Att somliga studerande inte har någon att tala med är tråkigt och det problemet försöker styrelsen motverka. 

Hon säger att hon litar på att studerande följer de rekommendationer och riktlinjer som myndigheterna utfärdar gällande pandemin. Hon hoppas också att studerande håller kontakt med varandra, trots de rådande omständigheterna. 

– Eftersom kårens evenemang kan bli färre än planerat så hoppas jag att det finns ett kamratstöd bland studerande och de som vill delta i evenemangen känner att det är en låg tröskel att medverka i dem, säger Ida Flemmich.   

“Studerandenas hälsa är vår prioritet”

Joonas Karlsson är styrelseordförande för Åbo Akademis Studentkår ÅAS. Han är fjärde årets studerande med offentlig förvaltning som huvudämne och är hemma från Kyrkslätt. Karlsson säger att det via ÅAS ordnas mycket färre studie-evenemang på hösten på grund av coronapandemin. 

Joonas Karlsson, ordförande för ÅAS, vill att vårens studie-evenemang är säkra för de studerande, vilket kan leda till förändringar i evenemangsformen. ”Vi kommer troligtvis att se nya evenemang under våren per distans, men jag tror de kommer att vara lika roliga som de traditionella”.

– Studerande förstod ändå situationens allvar. Jag känner inte till några högljudda protester mot det minskade evenemangsutbudet, säger Karlsson. 

Karlsson har i flera år varit aktiv inom fakultetsföreningen SF-Klubben. Han säger att föreningen höll sina evenemang i regel per distans. 

– Vi ordnade traditionella evenemang som filmevenemanget Allwargalan på distans under hösten. Det blev trots den nya evenemangsformen mycket lyckat.

Den nya kårstyrelsen har nyligen inlett sitt mandat och utskotten ska fyllas med medlemmar. Karlsson nämner två större evenemang som kåren ordnar. 

– Vi försöker ordna fastlagstisdagen i februari men i en annan form än tidigare.  

Fastlagstisdagen i Åbo brukar firas med pulkåkning nedför Vårdbergsbacken. I maj ordnar kåren valborg, som även är ett större studie- evenemang. 

Men det är inte säkert att studie-evenemangen runt valborg går av stapeln som planerat.

– Förra året inhiberades valborgsfesterna. Vi hoppas inte behöva göra det i år.   

Vilken uppgift anser du att är den viktigaste för studerandekåren gentemot sina medlemmar?

–Kårens viktigaste uppgift är att sköta intressebevakningen för alla kårmedlemmar på olika verksamhetsområden. 

Tycker du att den här uppgiften har ändrats nu under pandemin?

– Nej, utan vår uppgift har istället förstärkts eftersom studerande i allt högre grad numera studerar på distans. Det betyder att den sociala kontakt, som sker på föreläsningarna, blir mindre eller uteblir, vilket leder till ensamhet bland studerande. Att träffa sina vänner är en viktig del av det sociala livet. 

– Studerandes hälsa är vår prioritet, men att alla föreläsningar är på distans är även en utmaning.

Nya evenemang på våren

Karlsson säger att kårstyrelsen arbetar med att se till så att vårens evenemang blir säkra för studerande. Det här kan innebära en viss förändring från de traditionella evenemangen.

– Jag tror vi kommer att se alternativa evenemang till de traditionella under våren. Vi behöver vara innovativa under de rådande omständigheterna.

Han tillägger att de alternativa, i första hand, digitala evenemangen kan vara lika attraktiva för kårmedlemmarna som de traditionella. 

Studierna vid Åbo Akademi sker inledningsvis ännu på vårvintern per distans. Vissa inriktningar, där det finns labbundervisning, har en större del närstudier. Karlsson hoppas att studierna i sinom tid återgår till allt mer närundervisning.   

– När situationen förutsätter att mer närundervisning kan ges, då hoppas jag att studerande får återvända till campus, säger Joonas Karlsson. 

Vad tycker du?