Hoppa till innehåll

2021 för med sig stora förändringar för SHVS

SHVS – Studenternas hälsovårdsstiftelse – är en organisation som erbjuder hälsovårdstjänster för studerande som avlägger grundexamen. Studerandehälsovården omfattar olika helheter, bl.a. främjande och uppföljande av studerandes välbefinnande, hälsa och studieförmåga; hälsokontroller och organisering av hälso- och sjukvårdstjänster; mentalvårds- och rusmedelsarbete; mun- och tandvård och främjande av sexuell hälsa.

År 2021 träder stora förändringar i kraft som gäller både universitetsstuderande och yrkeshögskolestuderande. Den största nyheten är att fr.o.m. 1.1.2021 kan alla studerande som avlägger grundexamen vid universitet eller yrkeshögskolor använda tjänster av SHVS, hittills har det bara varit möjligt för universitetsstuderande. Från och med nästa år omfattar SHVS tjänster universitetsstuderande (lägre och högre högskoleexamen), yrkeshögskolestuderande (yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen), studerande vid polisyrkeshögskolan (yrkeshögskoleexamen) och civila studerande vid försvarshögskolan. 

Eftersom kundmängden blir större ska även personalresurser hos SHVS ökas. Studenternas hälsovårdsstiftelse anställer en avsevärd mängd personer: idag arbetar ungefär 560 sakkunniga inom hälsovård, i början av nästa år kommer det att vara ungefär 1000. Dessutom satsar SHVS på digitala tjänster och distanstjänster. Vid sidan om närmottagningstjänsterna erbjuds även tillgång till ett kontinuerligt ökande utbud centraliserat producerade e-tjänster: fr.o.m. 1.1.2021 kan man bl.a. använda digiläkartjänster, tjänster inom sexualhälsorådgivning, chattjänster och rådgivningstjänster som gäller resehälsa, munhälsa och kost.

Det öppnas också nya serviceställen runtom i Finland. I huvudstadsregionen kan man anlita SHVS egna serviceställen i Helsingfors i Tölö och Malm samt i Esbo. Mer information hittar du här.

Studerandehälsovårdens tjänster

SHVS tjänster definieras i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande och i social- och hälsovårdsministeriets Guide för studerandehälsovården. Tjänster av Studenternas hälsovårdsstiftelse produceras enligt samma principer i hela Finland.

 

Avgifter

Nästa år kommer också stora förändringar i avgifter. Från och med 1.1.2021 kommer SHVS inte att ha några mottagningsavgifter. Det betyder att endast avgiften för besök som varken använts eller avbokats kommer att finnas kvar.

Det kommer även förändringar i hälsovårdsavgiften som tidigare hade betalats när man gjorde läsårsanmälan och betalade studentkårens medlemsavgift. Från och med 1.1.2021 betalas hälsovårdsavgiften direkt till FPA. Avgiften betalas av de studerande som omfattas av SHVS-tjänster – den betalas till FPA oberoende av om den studerande använder SHVS-tjänster eller inte.

Hälsovårdsavgiften är 71,60 euro för året 2021, och den ska betalas i två rater – avgiften blir således 35,80 euro per termin. FPA skickar ingen faktura, utan var och en måste själv se till att man betalar. Hälsovårdsavgiften ska betalas via FPA:s e-tjänst från och med december 2020. Mer information hittar du här

Det nya systemet har skapats för att tillgodose studerandes behov. Det erbjuder likadana hälsovårdstjänster till alla högskolestuderande i olika delar av Finland, och detta är ett stort steg mot jämställdhet i studentvärlden. 

Engagemangsredaktör för Studentbladet.

Vad tycker du?